Galvenā Rakstu vieta: “Un netopiet šai pasaulei līdzīgi, bet pārvērtieties, atjaunodamies savā prātā, lai pareizi saprastu, kas ir Dieva griba: to, kas ir labs, tīkams un pilnīgs.” (Romiešiem 12:2)
Atbilstoša zinātniskā koncepcija: Mēs esam līdzīgi neiroķirurgiem. Ar savām domām mēs esam spējīgi izmainīt savu smadzeņu neironu ķēdes. Mēs esam radīti spējīgi transformēt savu smadzeņu audus un pārkonfigurēt tos ar gribas un domu spēku.
Mūsu lēmumi – mūsu pārdomu un sapņu rezultāts – kas tiek ieviests DNS, ieslēdzot-izslēdzot noteiktus gēnus, kas noved pie smadzeņu neironu struktūras izmaiņām. Tas ir, mūsu sapņi, pārdomas un lēmumi ir spējīgi izmainīt mūsu smadzeņu struktūru jebkurā līmenī: molekulārā, ģenētiskā, epiģenētiskā, šūnu, audu, neiroķīmiskā, elektromagnētiskā un pat subatomiskā. Mūsu domas ir līdzīgas neiroķirurga skalpelim. Mēs esam radīti tā, ka varam operēt savas smadzenes.
Zinātniski šāda spēja tiek saukta par “epiģenētiku”. Saskaņā ar Rakstiem tas skan šādi: kādas domas ir cilvēka sirdī, tāds arī ir viņš. (Salamana pam. 23:7) Tas, ka smadzenes mainās zem domu aktivitātes ietekmes, zinātniski tiek saukts par “neiroplastiku”. Bet Rakstos – prāta atjaunošana. (Romiešiem 12:2)
Cik svarīgi ir lēmumi! To rezultāts būs dzīvība vai nāve, svētība vai lāsts. Bet tā sekas skars ne tikai mūs, bet arī nākamās paaudzes. (5.Mozus 30:19) Mūsu lēmumi kļūst par signāliem – tas ir mūsu gēnu slēdzis.
Pārsteidzoši ir tas, ka gēni snauduļo līdz signāla palaišanai. To potenciāls nav iedarbināts, kamēr tie nav ieslēgti. DNS ir “jāatpogā”.
Epiģenētika nav jaunums, tā ir sena garīga patiesība
Epiģenētiku uzskata par mazu zinātni, bet patiesībā tās principi ir uzrakstīti Bībelē. Epiģenētikas būtība ir tajā, ka mūsu domas un lēmumi izmaina mūsu smadzenes un ķermeni, ietekmē mūsu prāta veselību un garīgo attīstību. (5.Mozus 30:19; Psalmi 34:11-16; Salamana pam. 3:7-8) Un šie lēmumi skar ne tikai mūsu prātu, dvēseli un miesu, bet arī tos, ar ko mēs sarunājamies. Tāpat arī mūsu pēctečus – “par tēvu grēkiem līdz trešam un ceturtam augumam.” (2.Mozus 20:5, 34:7; 5.Mozus 5:9)
Lēmumi, kurus mēs pieņemam šodien, kļūst par daļu no mūsu neironu tīkliem. Katrā mūsu ķermeņa šūnā ir hromosomu kopums, kurā glabājas visa informācija par mums. Mūsu smadzeņu šūna un mūsu nieru šūna satur vienu un to pašu DNS. Attīstoties mātes klēpī, augļa (dīgļa) šūnas tiek pārveidotas par smadzeņu vai nieru šūnām pateicoties epiģenētikas procesam, kas ietver tos vai citus gēnus. Pēc būtības, Dievs radīja epiģenētisku laicīgu programmu, kurā visi vajadzīgie gēni auglī, kurš attīstās, sāk ieslēgties vajadzīgā laikā. “Pirms Es tevi radīju mātes miesās, Es tevi jau pazinu…” (Jeremijas 1:5).
Caroline Leaf