Kārdinājumu pārvarēšana, tāpat kā citi kristieša dzīves aspekti, prasa ievērot noteiktus principus. Ja tu savā dzīvē pielietosi tālāk minētās rekomendācijas, tu uzvarēsi kārdinājumus.
Pirmkārt, noskaņo savu sirdi. Tavai sirdij ir jābūt noskaņotai pret kārdināšanas avotu. Ja šodien tu domā tā, bet rītā savādāk, tu esi cilvēks ar dalītu dvēseli (Jēkaba 1:7). Katru reizi, kad tu neesi pārliecināts, kas ir pareizi, un kas nav, tu esi gatavs spert nepareizu soli.
Daniēls nolēma savā sirdī, ka neaptraipīs sevi ar gaļu no ķēniņa galda (Daniēla 1:8). Daniēls apzinājās savu taisnību un teica: “Es esmu nolēmis savā sirdī, ka neaptraipīšu sevi”. Kādā veidā pasaulē labākais ēdiens var aptraipīt? Bābelē visa gaļa vispirms pienācās elkiem, bet tikai pēc tam tā nokļuva līdz galdam. Daniēls būtu kalpojis velnam, ja būtu aizskāris šo gaļu. Daniēls pieņēma lēmumu, un Dievs viņu pagodināja par to.
Otrkārt, skaties, ar ko tu runā. Kādi var pacensties novērst tevi no ticības uz Dievu.
Ījaba sieva viņam teica: “Vai tu stipri vēl turies pie savas sirds skaidrības?” (Ījaba 2:9). Kāds šodien tev arī varētu teikt: “Pēc visa, kas ar tevi ir noticis, tu vēl ej draudzē?”
Ījaba sieva piedāvāja: “Pazaimo Dievu, un mirsti”. Bet Ījabs viņai atbildēja pilnīgi pareizi: “Tava runa ir gluži tāda kā nelgu sievu runas!”
Ieklausīšanās citu padomos tevi var ievest nelaimē, grēku purvā. Ījabs atraidīja savas sievas padomu: “Visos šais piemeklējumos Ījabs ar savām lūpām tomēr nenogrēkojās” (Ījaba 2:10).
Izvēlies virzienu no Dieva un izvairies no sliktiem padomiem.
Lesters Samrels