KRUSTS MŪS ATBRĪVOJA NO MIESAS IETEKMES

“Un Viņš sacīja uz visiem: “Ja kāds grib Man sekot, tad tāds lai aizliedz sevi, ik dienas ņem uz sevi savu krustu un staigā Man pakaļ” (Lūkas 9:23).

Miesa vienmēr grib darboties neatkarīgi no Dieva gribas. Lai dzīvotu pēc miesas, ir jāizpilda viena vienīga prasība – darīt visu, ko gribas. Taču uzvarētāji mēs būsim vienmēr, ja ar Dieva spēka palīdzību sitīsim savu miesu pie Krusta un pakļausimies Viņa vārdam.

KRUSTS MŪS IR ATBRĪVOJIS NO PASAULES

“Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu Kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaule ir krustā sista un es pasaulei” (Galatiešiem 6:14).

Vairākums ticīgo dzīvo zem pasaules sistēmas spiediena – viņas spēka, komforta, materiālo labumu, baiļu un uztraukumu. Bībele mums pavēl neļaut pasaulei mainīt mūs atbilstoši tās standartiem. Lai no tā izvairītos, ir jāstāv pretī pasaules domāšanai un jāatjauno mūsu prāts līdz tam, kamēr mēs nesāksim domāt, kā Dievs. Priekš tā nav pilnībā jānošķiras no citiem cilvēkiem. Dievs mīl pasauli, bet neieredz pasaules sistēmu. Mums ir jābūt par gaismu šai pasaulei un jānoņem plīvurs no to acīm, kas dzīvo tumsā. Mēs nedrīkstam līdzināties šai pasaulei, tieši pretēji, ir jāpieved cilvēki pie Kristus.

KRUSTS MŪS ATBRĪVOJA NO VELNA SPĒKA UN VARAS

“Tā Viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristū uzvaru svinēdams pār viņām” (Kolosiešiem 2:15).

Jēzus velnu uzvarēja pie Krusta. Tā ir galīgā un mūžīgā uzvara. Sātans tur vairs neko nevar izmainīt. Mēs varam ciest sakāvi, ja kontaktējamies ar viņu, balstoties uz kaut ko citu, izņemot Krustu. Taču, ja mēs stājamies viņam pretī, balstoties uz Krustu, mēs vienmēr būsim ar uzvaru. Velns nevar izmainīt to, kas notika pie Krusta. Uzvara pie Krusta – mūžīga. Taču ienaidnieks to var nomaskēt un samazināt tā spēku, kas arī ir viņa mērķtiecīgā stratēģija.

Katru dienu mums nākas cīnīties, bet Jēzus mums dod uzvaru.

Nostājoties uz krusta ceļa, var sagaidīt daudz svētības, tai skaitā atbrīvošanu, dziedināšanu un brīvību no jebkuras atkarības.

Par ko ir jāsludina, lai tiktu atbrīvots Dieva spēks?

“Bet mēs sludinām Kristu, krustā sisto…” (1.Korintiešiem 1:23).

Gilermo Maldonado