Ticības gars pārvieto kalnus, kuri ir šķērslis tam, lai saņemtu to, ko Dievs ir sagatavojis. Ticības gars uzkāpj arī kalnā, kas simbolizē paklausību Dieva gribai.
“Kas drīkst kāpt Tā Kunga kalnā, un kas stāvēs Viņa svētajā vietā? Kam nenoziedzīgas rokas un skaidra sirds, kam prāts nenesas uz nīcīgām lietām un kas ar viltu nezvērē. Tāds dabūs svētību no Tā Kunga un taisnību no Dieva, sava pestītāja” (Psalmi 24:3-5).
Noksa tulkojums skan šādi: “Kurš uzdrošināsies kāpt Tā Kunga kalnā?”
Godības ceļš ir kā kāpšana Tā Kunga kalnā: sava veida garīgais Everests. Kāpšanai vajadzīgas nevainīgas rokas un tīra sirds. Tā prasa treniņu un disciplīnu, lai uzkāptu līdz virsotnei. Tomēr atlīdzība, kas mūs gaida augšpusē, padarīs ceļojumu vērtīgu. Dieva godību var redzēt un piedzīvot tie, kas izvēlas Godības ceļu.
Katrā paaudzē ir cilvēki, kuri izvēlas Godības ceļu, lai iegūtu neatkārtojamu dzīves ceļu, kuru Dievs ir paredzējis priekš mums. Ticības gars izgaismo pionieru ceļus, lai tie, kas tiem sekotu, sekotu viņu piemēram un saņemtu vislabākās Dieva svētības.
Marks Henkins