Kas tad ir “indīgās domas”, un kā tās atšķiras no veselīgām domām? Indīgas domas – tās ir domas, kuras izraisa negatīvas un nomāktas emocijas, kuras rada bioķīmiskie savienojumi, kas izsauc stresu ķermenī. Tās atrodas jūsu prātā, tāpat kā arī jūsu ķermeņa šūnās.
Pārsteidzoša patiesība ir tajā, ka katra atsevišķa doma – pozitīva vai negatīva – iziet to pašu ciklu, kad tā formējas. Domas – tie ir elektriskie impulsi, ķīmiskie savienojumi un neironi. Tie izskatās kā koks ar zariem. Kad domas aug un kļūst pastāvīgas, izaug vairāk zari un savienojums kļūst stingrāks.
Kad mēs mainām savu domāšanu, kaut kādi zari aiziet, formējas jauni, izmainās savienošanās spēks, un atmiņa strādā ar citām domām. Cik apbrīnojama spēja ir mainīties smadzenēm, pārveidot saiknes un pieaugt! Garīgi to sauc par prāta atjaunošanu.
Kad jūs domājat, jūsu domas aktivizējas, kas savukārt aktivizē jūsu attieksmi, jo jūsu attieksme ir atkarīga no jūsu domām un atspoguļo prāta stāvokli. Šī attieksme atspoguļojas ķīmisko savienojumu izstrādē, kuri atbrīvojas jūsu ķermenī. Pozitīva attieksme noved pie pareizu ķīmisko savienojumu daudzuma izstrādes, bet negatīva attieksme izkropļo ķīmiskos procesus tā, ka tas izjauc dabīgo gaitu. Ķīmiskie savienojumi ir līdzīgi mazam šūnu signālam, kuri pārnes jūsu domu informāciju jūsu prāta un ķermeņa fiziskajā realitātē, radot emocijas. Domu, emociju un galīgās attieksmes kombinācija ietekmē jūsu ķermeni pozitīvi vai negatīvi.
Tas nozīmē, ka jūsu prāts un jūsu ķermenis patiešām no dabas ir saistīti, un šīs saiknes sākas ar jūsu domām.
Zinātne par domām ir pārsteidzoša. Mums ir jāsaprot, kā process var tikt izjaukts ar toksiskām domām prātā, ja mēs gribam saprast, kā mēs negatīvi ietekmējam mūsu prāta veselību un uzvedību. Kad mēs sākam saprast, kā domas formē mūsu emocijas un ietekmē mūsu ķermeni un emocijas, mums rodas divas izvēles: “Mēs varam ļaut mūsu domām kļūt indīgām un toksiskām, vai arī varam veikt mūsu negatīvo domu detoksāciju, kas uzlabos mūsu emocionālo stāvokli un pat atjaunos mūsu fizisko veselību.
Skan pazīstami?
“Šodien es lieku priekšā jums izvēli starp dzīvību un nāvi, starp svētību un lāstu. Bet tagad es piesaucu debesis un zemi kā lieciniekus tai izvēlei, kuru jūs izdarīsiet. Ja vien jūs izvēlētos dzīvību, lai jūs un jūsu pēcnācēji varētu dzīvot!” (5.Mozus 30:19, Jaunais Dzīvais Bībeles tulkojums)
Caroline Leaf