Tā ir atklāsme un paklausība. Jūs saņemat atklāsmi un paklausāt, un izpaužat Valstību. Jūs kļūstat par citas Valsts pilsoni, un jūs mācāties, kā dzīvot šajā Valstībā. Jūs mācāties to, kādas jums ir tiesības.
Piemēram, ja šeit tagad ielauztos policija un sagrābtu kādu un censtos izvilkt jūs no zāles, tad visi sāktu skatīties uz to un teiktu: “Tā, kas šeit tagad notiek? Jums nav nekādu tiesību to darīt ar mani. Kādas apsūdzības jūs izvirzāt pret mani?” Un viņi teiktu: “O, nē. Mēs neteiksim, par ko mēs jūs apsūdzam. Mēs vienkārši jūs iesēdināsim un viss”. Bet jūs teiktu: “Patiesībā, man ir tiesības. Es esmu valsts pilsonis. Es šeit neatrodos ārpus likuma”. Tas ir tas, kāpēc, kad cilvēki atrodas kaut kur nelegāli, viņi nevar paziņot par savām tiesībām – viņiem nav šo tiesību. Viņi nevar runāt vai žēloties par kaut kādām lietām, kuras notiek ar viņiem. Un tāpēc, ienaidnieks var mierīgi izmantot jūsu nelegālo stāvokli. Tas ir tas, kāpēc jums, kas esat Debesu Valstības pilsonis, ir jāzina par savām tiesībām.
Dievs ir par jums, bet tas nenozīmē, ka tagad neviens nekad jums nevarēs neko izdarīt, kas varētu jums kaitēt. Sistēmas un likuma klātbūtne jums nesaka, ka nekad nebūs cilvēki, kuri darbosies ārpus likuma un centīsies pārkāpt likumu. Tas ir tas, kā arī notiek Dieva Valstībā. Jā, mēs piederam Dieva Valstībai, bet ir tādi, kuri pretojas Viņam un cenšas pārkāpt Dieva Likumus. Tie ir: dēmoni, ļaunie gari, slimības, nabadzība – tas viss cenšas jums uzbrukt, nozagt jums Valstību un apstādināt jūs, lai jūs nesaņemtu tās svētības, to mantojumu, kuru Dievs jau jums ir devis Kristū. Bet, ja jūs uzzināsiet, kādas ir jūsu tiesības, uzzināsiet savu konstitūciju, tad jūs varēsiet nostāties pret velnu un paziņot: “Tu vairāk man nevarēsi melot! Jo tagad es zinu, ka man nav jāslimo”.
Pat, ja velns atnāks un jums teiks, ka jūs varat saslimt un Dievs jūs pēc tam varēs izdziedināt, tad tā pat nav Valstības vēsts. Es negribu, lai jūs, kas esat slimi, justos tagad slikti. Es gribu, lai jūs izaugtu (pieaugtu), un vairāk nebūtu slimi. Marka 16.nodaļā Jēzus saka, ka ticīgie uzliks rokas uz slimajiem. Saprotiet, ka ir tikai divu tipu cilvēki – ticīgie un slimie. Viņš nerunāja par slimiem ticīgajiem. Vai ticīgie var saslimt? Jā, velns cenšas uzbrukt. Bet patiesībā, mums ir jābūt tiem, kuri uzliek rokas slimajiem, bet ne tiem, uz kuriem uzliek rokas. Kāpēc? – Jo mēs dzīvojam Valstībā, un mēs izpaužam Valstību. Mums ir visas tiesības, lai dzīvotu tā, kā mums ir jādzīvo šajā Valstībā. Mēs sekojam tam, lai Valstības likumi piepildītos. Mēs dzīvojam, vadoties no šiem Valstības likumiem.
Karijs Bleiks