Katram no mums ir jāizlemj, kas viņš būs: meteors, kas kalpošanā tiecas uz atpazīstamību un popularitāti uz īsu brīdi, vai, būdami uzlādēti no debesu enerģijas, samierināties un staigāt Dieva ceļus, lai kļūtu par Polāro zvaigzni, virzot ceļotājus uz Jauno Jeruzalemi: “Bet taisno teka mirdz kā rīta ausmas gaišums, kas arvienu kļūst spilgtāks, līdz pilnīgi uzaust diena” (Salamana pamācības 4:18).
Zobens, kuru es tev nododu, – Jēzus Kristus Evaņģēlija kalpošana – nav priekš mums, bet priekš tiem, kas iet bojā. Ne priekš Draudzes, bet priekš pasaules. Ne sapulcēm, semināriem un konferencēm, bet gan, lai aiznestu vēsti pazudušajiem. Ne priekš televīzijas pārraidēm, bet gan tam, lai “evaņģēlijam papriekš jātop sludinātam visām tautām” (Marka 13:10).
Iesaistīties metodēs un līdzekļos – tas nozīmē sakoncentrēt mūsu uzmanību tam, ko mēs darām, un uz mums pašiem. Tas nozīmē kļūt nevis par ceļojošo zvaigzni, bet gan meteoru. Kā uzticami zobena sargātāji, mums jābūt uz visiem laikiem veltījušies Lielajam uzdevumam un pievienoties apustuļa Pāvila vārdiem, runāt uz pasauli: “…Mēs lūdzam Kristus Vārdā: ļaujieties salīdzināties ar Dievu!” (2.Korintiešiem 5:20).
Lesters Samrels