Cilvēkam, kas ir kristīts Svētajā Garā, vienmēr būs kontakts ar savu Kungu, lai kur viņš arī būtu. Tajā nav vietas nekam, kas neatbild svaidījumam, kurš bija uz viņa Kungu, vai tam, kas traucē izpildīt Kunga lietas. Ja tu esi kristīts ar Svēto Garu, tad tu nevari dzīvot no nekā cita, kā tikai no Dieva Vārda. Tev nav citu resursu, kā vien debesu. Tu esi “sēdināts” Kristū, un tu esi augšāmcēlies ar Viņu. Tu esi “sēdināts kopā ar Viņu debesu vietā”. Tava valoda – debesu valoda un tavas iedvesmas avots ir debesu pieskāriens. Dievs valda tavas dzīves tronī, un tu lūkojies no virsotnēm, nevis no apakšas.
Es esmu redzējis, kā cilvēki, kas ir piepildīti ar Svēto Garu, bija pilnīgi bezpalīdzīgi, un kad Dieva spēks piepildīja viņu ķermeņus, viņi kļuva kā jauni spēcīgi cilvēki caur Svētā Gara spēku, un vairs nebija veci un kūtri. Un es gribu jums parādīt iemeslu tam.
Dieva Vārds ir ātrs un jaudīgs. Pāvils teica, ka Dievs mūs ir darījis dzīvus: “Bet Dievs, bagāts būdams žēlastībā, Savā lielajā mīlestībā, ar ko Viņš mūs ir mīlējis, arī mūs, kas savos pārkāpumos bijām miruši, darījis dzīvus līdz ar Kristu: žēlastībā jūs esat izglābti!” (Efeziešiem 2:4-5). Un šī Dieva rīcība dara mūs dzīvus un stiprus: “Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai” (2.Korintiešiem 10:4).
Smits Viglsforts