Rakstot savam jaunajam māceklim Timotejam, Pāvils apraksta Kristus armijas karavīra raksturu. 2.Timoteja 2.nodaļa saka, ka Jēzus Kristus kareivjiem ir jābūt:

 • spēcīgiem (1-2 pants);
  -bezkompromisa (3-4);
  -tiešiem (5-10);
  -pārliecinātiem (11-13);
  -veseliem ticībā (11-19);
  -šķīstiem (20-23);
  -kalpiem (24-26).
  Citiem vārdiem sakot, uzticama karavīra uzvedībā Dieva karaspēkā ir jābūt redzamam paša Dieva raksturam.
  “Bet zini to, ka pēdējās dienās iestāsies grūti laiki”, – brīdina Pāvils 2.Timoteja 3:1. Atkrišanas briesmas mūsdienās ir vairāk nekā reālas. Sātans cenšas vadīt šo pasauli uz sava paša kapsētu, bet mums tiek apsolīta aizsardzība pret atkrišanu, jo mēs rūpīgi sekojam Bībeles principiem un stāvam patiesībā (2.Timoteja 3:10-17).
  Šis ir karš, bet mēs neieejam kaujas laukā ar tukšām rokām, jo ​​Dievs mums ir devis ieročus.
  Kristieša dzīve nav rotaļu laukums, tas ir kaujas lauks, kurā tiek uzvarētas vai zaudētas cīņas. Pāvils brīdina: “Neviens, atrazdamies karapulkā, nepinas ar dzīves darīšanām, lai viņš varētu patikt karakungam”. Ir daži kristieši, kuri ir tik ļoti sapinušies šīs pasaules lietās, ka no viņu kristietības palicis tikai nosaukums. Viņi neapzinās, ka zaudē kauju, patiesībā viņi pat neapzinās, ka dzīve šeit uz zemes ir dzīve kaujas laukā.
  Lesters Samrels