Mūsdienās izplatīta kļūda ir tajā, ka vairākums domā, ka viss ir jādara šausmīgā steigā. Bet Dievs tā nedara. Dievs izmanto daudz laika, un Viņš brīnišķīgā veidā attīsta visu, ejot uz priekšu. Nekas no tā, ko tu sāc darīt, necietīs neveiksmi, ja vien tu neaizmirsīsi, ko Viņš tev ir teicis, un ja tu rīkosies saskaņā ar šo vārdu.
Ievēro, kā atšķīrās Jozua un Kālebs no citiem desmit cilvēkiem. Citi no izlūkošanas atgriezās ar negatīvām domām par Apsolīto Zemi. Viņi teica, ka ienaidnieks uzveiks Dieva ļaudis. Bet Jozua un Kālebs atbildēja: “Ja Tas Kungs būs mums labvēlīgs, tad Viņš mūs arī ievedīs tanī zemē un dos mums tādu zemi, kurā piens un medus tek. Tikai jūs paši nesacelieties pret To Kungu un nebīstieties zemes iedzīvotājus; tie mums būs kā maizes kumoss. Viņu patvērums ir tos atstājis, bet Tas Kungs ir ar mums; nebīstieties no tiem!” (4.Mozus 14:8-9).
Tā ir jārīkojas cilvēkiem, kas ir kristīti Svētajā Garā. Viņi vairs nedzīvo saskaņā ar miesas likumiem – tagad viņus vada Svētais Gars. Viņi kļuva par jauniem cilvēkiem.
Kur tu tagad esi? Vai Dieva Svētais Gars visu sakārto priekš tevis, vai arī tu pats visu dari pēc saviem plāniem? Cilvēks, kas ir piepildīts ar Svēto Garu, ir nomiris priekš savas vecās dabas, tas ir, viņš ir iegājis mierā. Viņš tagad atrodas tur, kur darbojas Dievs, kur viņš “var mierīgi stāvēt un skatīties uz Kunga pestīšanu”. Šāds cilvēks atpūšas no sava pārmērīgā darba, pūlēm un priekšstatiem. Viņš neuzticēsies savai sirdij. Viņš paļaujas tikai uz Visaugstākā visvareno spēku.
Smits Viglsforts