Es ļoti pārdzīvoju, kad bērns piedzima ar invaliditāti. Jūs un es zinām, kā tas ir , kad jūsu bērns guļ pieslēgts pie aparātiem un sistēmām. Es varu apliecināt, ka jūs un es kopā lūgtu ar šādiem vārdiem: “Dievs, ka es varētu būt viņa vietā”. Es varētu būt sava bērniņa vietā. Tas arī ir katra vecāka sirdī. Un tieši šo jūt Dievs.
Kad Viņš skatās uz cilvēci, ne tikai uz ticīgajiem, bet uz visiem. Viņš saka tāpat “lai es esmu viņu vietā”. Un to arī Viņš izdarīja. Viņš sūtīja Dēlu, lai Viņš būtu mūsu vietā. Jēzus atnākšana bija līdzjūtības akts no Tēva puses. Aizdomājieties par to!
Viņš atdeva Savu Dēlu, lai citi neciestu.
Piemēram, kad jūs redzat deformētus bērniņus, ir tik daudz bērni bez kājām. Bērns, kurš ir piedzimis bez kājām var iemācīties skriet ar protēzi tikpat ātri, kā parastais bērniņš. Tāds bērns nezina, kā tas ir, ka tev ir kāja. Bet tas nav tas pats, kad cilvēkam bija kāja, bet viņš to zaudēja. Kam jūs vairāk jutīsiet līdzi? Tādā situācijā jūs vairāk jutīsiet līdzi vecākiem, nekā bērnam. Vecāk cieš visvairāk.
Tāpat, kā gadījumā, kad Jēzus piecēla no miroņiem atraitnes dēlu. Viņš vairāk juta līdzi atraitnei. Nav nekā briesmīgāka, kā redzēt ciešam savu bērnu. Kad jūs saprotat vecākus, kuru bērns cieš, tad jūs varat izrādīt līdzjūtību bērnam. LŪK KAS IZDZIEDINA SLIMOS UN VISU MAINA, bet mums liekas, ka visam ir jābūt pareizi. Jābūt Dieva gribai šim vai tam cilvēkam. Jābūt pareizajam laikam un pareizajam ticības līmenim.
Bet Jēzus gāja un dziedināja cilvēkus.
Vai jūs zināt, ko viens stāsts par to, ka sieviete ar asiņošanu pieskārās Jēzum un izdziedinājās, izdarījis ar mūsdienu teoloģiju? Jēzus bija pats Dievs miesā, un Viņš no sevis izpauda visu, kas ir Dievs. Šī sieviete, kura tika cauri pūlim un pieskārās Jēzum, tika izdziedināta, un tikai tad Jēzus jautāja, kurš Viņam ir pieskāries? Jūs saprotat par ko liecina šis jautājums? Viņš runā par to, ka Dievs nesēž debesīs un nelemj, kuram šodien ir kārta izdziedināties. Dzīvība bija līdzās šai sievietei. Kurš uzstādīja noteikumus viņas dziedināšanai? Viņa pati.
Jēzus pat nezināja, kurš Viņam ir pieskāries. Tas runā par to, kurš kontrolē Dieva spēku? Jēzus kā Dieva spēks bija atvērts un pieejams cilvēkiem un sieviete uzstādīja noteikumus savai dziedināšanai. Lūk, kāpēc Dieva spēks ir mehānisks. Kā piemērs – saullēkts. Jūs pamodāties un Dievs saka: “O, saule mosties”. Nē, Viņš ir palaidis procesu. Viņš vienreiz pateica un tas darbojas uz visiem laikiem.
Karijs Bleiks