Dievišķā dzīve nepieder šai pasaulei, bet Debesu Valstībai, un Debesu Valstība ir mūsu vidū. Dievs grib attīrīt mūsu prātu, līdz mēs spēsim pieņemt visu, ticēt visam, cerēt uz visu un panest visu (1.Korintiešiem 13:7). Dievs dzīvo tevī, bet tu nevari iemantot šo dievišķo spēku, kamēr tu nestaigāsi un nedzīvosi Svētajā Garā, kamēr jaunā dzīve neņems virsroku pār veco dzīvi.
Dievs grib, lai mēs pārceltu kalnus, vai jebko, kas līdzinās kalnam, var tikt pārvietots. Grūtību kalni, vilšanās kalni, depresijas kalni vai grēku kalni, – lietas, kuras tevi saistījušas gadiem. Brīžiem dažas lietas liekas tādas, it kā tās nav iespējams izkustināt, bet tici savā sirdī, stāvi uz Dieva Vārda, un Dieva Vārds nekad necietīs sakāvi.
Pievērsiet uzmanību šai vietai: “Visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit (oriģinālā – saņēmuši), tad tas jums notiks” (Marka 11:24).
Visupirms, ticiet, ka esat saņēmuši, un tas jums būs. Tas jau ir tas grūtākais priekš daudziem cilvēkiem. Viņi saka: “Ja vien es varētu sajust, ka man tas ir, ja vien es zinātu, ka man tas ir”. Bet tev ir jātic par to un sajūtas atnāks, tev par to ir jātic izejot no Dieva Vārda. Dievs grib tevī izveidot īstu ticības sirdi. Es gribu, lai tu zini, ka Dievam ir īstās zāles visām tavām kaitēm. Vārdā ir spēks tam, lai katru darītu brīvu.
Es nekad nesludinātu Bībeli, ja es nezinātu, ka visa Bībele ir patiesība. Jēzus teica: “Zaglis nāk vienīgi, lai zagtu, nokautu un nomaitātu. Es esmu nācis, lai tiem būtu dzīvība un pārpilnība” (Jāņa 10:10).
Es gribu, lai jūs ieraudzītu atšķirību starp bagāto Jēzus dzīvi un velna spēku. Tas patiešām ir taisnīgi un loģiski, ka es jums devu visuvarenā Dieva spēka salīdzinājumu pret sātana spēku. Ja sātans būtu visuvarens, mēs visi būtu satricināti. Bet ja mēs zinām, ka sātans visā ir pakļauts Dieva spēkam, mēs varam kļūt uzvarētāji pār viņu katrā situācijā. Mums ir jābūt stipriem Kungā un Viņa varenajā spēkā. Tevī ir spēks, kurš ir lielāks par jebkuru citu spēku. “Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē” (1.Jāņa 4:4).
Es ticu, ka ar Gara palīdzību, tu vari kļūt brīvs, kad tu uzdrošināsies nostāties pretī velna viltībām, un padzīt to. Kungs mums palīdz!
Smits Viglsforts