1.Korintiešiem 14:4: “Kas runā mēlēs, tas ceļ pats sevi; bet, kas pravieto, tas ceļ draudzi”. Vārds ceļ grieķu valodā ir OIKODOMEO: OIKOS nozīmē “māja” un DOMEO nozīmē “celt māju”. Tāpēc pilna šī vārda nozīme – “ticības ēkas celtniecība, liekot ķieģeli vienu uz otra, kā pie mājas celtniecības”. Tādā veidā, kad mēs lūdzam mēlēs, mēs būvējam sevi, būvējam mūsu garīgās ticības ēku. Ja mēs neceļam (nebūvējam) sevi, tad nevarēsim stiprināt un pamācīt citus ticīgos. Nav iespējams citiem dot to, ko neesam paši saņēmuši. Tāpēc, lai vestu citu personību daudz dziļākā ticībā, stingri tiek ieteikts lūgt mēlēs. Pāvils saka: “Es pateicos Dievam, ka es vairāk par jums visiem runāju mēlēs” (1.Korintiešiem 14:18).
Lūgšana citās mēlēs patiešām ir liela svētība priekš kristiešiem, lai daudz pilnīgāk izjustu Dieva žēlastību.
1.Korintiešiem14:5 mums saka, ka tad kad mēles tiek tulkotas, mēs varam saprast šīs vēsts saturu. Manā lūgšanu pieredzē es runāju mēlēs un tāpat arī bieži iztulkoju tās. Kad tulkošanas dāvana sāk manī darboties caur Garu, es atrodu sevi saprotamā valodā, un vairākums sprediķu, kuri ir tikuši iztulkoti, bija godības un pateicības vārdi Dievam. Ar laiku Dievs man deva konkrētu mācību caur mēlēm un to tulkošanu. Katram, kurš lūdz mēlēs, ir jālūdz, lai viņš tās spētu iztulkot, lai viņš būtu spējīgs saprast, ko teica Gars.
Lūgšana mēlēs var kļūt par zīmi neticīgiem cilvēkiem, ka Dievs ir ar mums. Paklausieties 1.Korintiešiem14:22: “Tā mēles ir par zīmi neticīgajiem, nevis tiem, kas tic…”
Jesajas 28:11-12 mums saka, ka runāšana mēlēs dod varenu atjaunošanos un mieru mūsu dvēselēm: “Ar stingrām lūpām un svešu mēli viņš runās uz šo tautu! Viņš jau tiem teica: “Te ir miera vieta, lai atpūšas nogurušais, šeit ir rimta vieta,” – bet tie dzirdēt vis negribēja”. Tāpēc tie no mums, kuri dzīvo pasaulē gan fiziskos, gan mentālos stresos un skumjās, lūgšana mēlēs dod lielu mierinājumu un atsvaidzina, kā auksta ūdens glāze karstā vasaras dienā.
Šodien daudziem kalpotājiem ir nolaidušās rokas. Bet Svētais Gars zina viņu vajadzības, un kad viņi lūdz mēlēs, notiek spēka atjaunošana, dziedināšana un mierināšana! Kad mēs jūtamies iztukšoti, kad mūsu sirdis ir pilnas ar sāpēm, – lūgšana mēlēs milzīgi pakalpos mūsu atjaunošanā. Lūgšana mēlēs – tā ir lūgšana, kuru vada Dievs, par cik Romiešos 8:26 ir teikts: “Tā arī Gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet Gars Pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām”.
Jongi Čo