TICOT PAR MĀJU
Lai saņemtu pirmo māju, bija vajadzīgi seši gadi. Nākamās mājas iegūšanai bija vajadzīgas trīs nedēļas (tas bija 1980.gadā). Šī raksta tapšanas laikā mēs gatavojamies celt mūsu sapņu māju. Nauda atnāca vēl pirms tam, kad tika izgatavots mājas projekts. Slava Dievam – Viņš ir spēcīgs!
Vairāk nekā trīsdesmit gadu laikā šī māja bija gatavota Dieva Vārda ticībā, kā arī vārda un naudas sēklā. Un lūk ir pienācis ražas laiks!
Mēs nenonācām no maza ģimenes namiņa līdz sapņu mājai uzreiz. Šo trīsdesmit ticības gadu laikā Dievs mums deva katru māju, par kādu mēs prasījām, un mēs bijām ļoti svētīti. Uzsākot ticības gaitas nevar nicināt nelielo sākumu. Ticībā un pacietībā jūs iemantojat apsolīto (Ebrejiem 6:12).
Agrāk es apspriedu pakāpeniskuma vai progresīvu pavairošanās likumu, un šis likums kļuva par daļu no mūsu ar Keneta dzīvi. Jūs staigājat progresīvā pieaugumā pateicoties tam, ka staigājat progresīvās atklāsmēs. Jūsu ticība darbojas atbilstoši Dieva Vārdam, kuru esat sapratuši un kurā jūs dzīvojat.
Ījaba draugi teica viņam: “Lai gan sākumā tev bija maz, bet beigās būs varens pieaugums” (Ījaba 8:7, Paplašinātais Bībeles tulkojums). Tieši tā arī notika. ” Un Tas Kungs atjaunoja Ījaba agrāko labklājību, kad viņš bija aizlūdzis savu draugu labā; un Tas Kungs piešķīra Ījabam divkārt to, kas vien bija tam piederējis” (Ījaba 41:10).
Es esmu pārliecināta, ka Dievs ir radījis šo zemi vienīgi Saviem bērniem, Dievam ir īpašumtiesību dokuments. Es ticu, ka priekš Viņa ir ļoti svarīgi, lai Viņa bērni apgūtu to. Atcerieties, ka Dievs gribēja, lai izraēlieši, Viņa derības tauta, iemantotu zemi. Tā bija svarīga Viņa svētības daļa.
Viņš neradīja zemi priekš velna un viņa atbalstītājiem. Viņš to radīja priekš Savas ģimenes. Viņš vēlējās, lai mēs baudītu Viņa nodrošinājumu un priecātos, dodot visu godu Viņam.
Mums ticībā:
1.jāprasa Viņam par to, ko mēs vēlamies saskaņā ar Viņa Vārdu;
2.jātic, ka mēs saņemam, kad lūdzam;
3.jārunā un jārīkojas tā, it kā mūsu lūgšanas ir dzirdētas un atbildētas.
“Tāpēc, ticība ir tā pārliecība (apstiprinājums, dokuments uz valdīšanas tiesībām), uz ko mēs ceram, būdama pierādījums tam, ko mēs neredzam, un pārliecība par tā realitāti (ticība izskata kā reālu faktu to, kas vēl nav atvērts dabīgo sajūtu orgāniem)” (Ebrejiem 11:1). “Divreiz vairāk par to, kas viņam piederēja” (Ījaba 42:10, Paplašinātais Bībeles tulkojums).
Lai gan mēs sākām ar mazumiņu, tagad mēs varam celt saskaņā ar uzrakstīto Jesajas 54:2-3: “Paplašini savas telts vietu un izplet jo plaši savas telts pārsegu, pagarini savas telts virves un nostiprini jo spēcīgi savas telts mietus un stabus! Jo tu izplatīsies pa labi un pa kreisi, tavs dzimums iemantos veselas tautas un no jauna apdzīvos tuksnešainās pilsētas”.
Ir arī citas Rakstu vietas attiecībā uz māju, uz kurām jūs varat stāvēt, kad ticat par pilnīgu māju savai ģimenei. Dievs apsola, ka taisno sēkla “būs spēcīga uz zemes…pārpilnība un bagātība viņa namā” (Psalmi 112:2-3). Tāpat arī Viņš saka, ka “taisno telts zels” (Salamana pamācības 14:11).
Es ieraudzīju vēl divas Rakstu vietas attiecībā uz māju, kad strādāju pie šīs grāmatas: “Gudra sieva uzcels savu namu” un “Dievs vientuļos ieved mājās, atbrīvo ieslodzītos no važām un atved tos pie panākumiem, bet nepaklausīgie paliek tveicīgajā tuksnesī” Psalmi 68:7, Paplašinātais Bībeles tulkojums). Šīs Rakstu vietas rada svētību ražu jūsu mājā un jūsu dzīvē, kad jūs stingri turēsieties pie savas ticības un darīsiet to, ko jūs zināt, kas ir jādara saskaņā ar Dieva Vārdu. Dievs jums dos māju, piepildītu ar Dieva mīlestību un vērtīgām mantām.
Glorija Koplenda