VĀRDS PRIEKŠ GRŪTIEM LAIKIEM
Reizēm ir grūti atteikties, lai padotos, kad jūs sastopaties ar grūtiem apstākļiem. Taču Dievs saka: “Ja tu bēdu dienā būsi vājš, tad vājš ir tavs spēks” (Salamana pamācības 24:10, Paplašinātais Bībeles tulkojums).
Citiem vārdiem runājot, mums ir jābūt spējīgiem ticībā izturēt spiedienu un pārbaudījumus, kamēr neatnāk uzvara. Mums stingri ir jāturas pie Dieva Vārda un nesvārstīties līdz tam brīdim, kamēr ieraudzīsim savu atbildi parādāmies dabīgajā pasaulē. Ja mēs to nevaram izdarīt, tad mūsu spēks ir nabadzīgs vai mazs.
Bet Dieva Vārds saka, ka mēs to varam izdarīt! Dievs Psalmos 94:12-13 apsola, ka dos mums spēku nepakrist grūtajās dienās: “Svētīts vīrs, kuru tu norāj, Kungs, kuru tu Savā bauslībā māci, – lai patvertu viņu posta dienās, kad ļaundariem raks bedri!” Šī Rakstu vieta manā Bībelē ir pavilkta un ar zvaigznītēm atzīmēta, jo tā ir ļoti laba!
Pacietība ir nepieciešama tā dēļ, lai paliktu mierīgs grūtajās dienās. Kad atnāk spiediens, kad viss liekas neiespējami, kad jūs dzirdat apgalvojumus, no kuriem nolaižas rokas – nav laiks padoties vai slēpties. Tieši tad jums ir nepieciešams nostāties uz Dieva Vārda un paļauties uz Dieva spēku, kurš saglabās jūs mierīgu līdz tam brīdim, kamēr atnāks uzvara!
Glorija Koplenda