Es iegāju pa durvīm. Kad es to izdarīju, tad biju pārsteigts par to, ka visa godība, kurā es atrados iepriekš, izzuda. Šeit bija tumšs, viss sapelējis, kā vecā pagrabā. Tas mulsināja, bet es vēl joprojām jutu vārdu spēku, kurus Kungs man bija runājis, un tie mani stiprināja.
“Tas, ko tu jūti – Svētā Gara svaidījums”, – teica balss no tumsas.
“Kas tu esi?” – jautāju es.
“Vai tev tas ir jāprasa?” – šī balss neskanēja tā, kā Gudrības balss, bet bija kaut kur pazīstama. Pat šajā gadījumā, es zināju, ka tā bija Viņa balss. Pakāpeniski manas acis pielāgojās tumsai, un biju pārsteigts, ieraugot savu veco draugu, balto ērgli.
“Viņš dzīvo tevī, tāpēc tu vari iziet cauri pilnīgi visam, kas tev šeit ir jāpiedzīvo, tieši tāpat, kā tu to darīji tur Viņa klātbūtnē. Es zinu, ka tu biji aizgrābts ar Viņa klātbūtni, un tas ir pareizi, bet šeit tev ir jāiemācās Viņš atpazīt daudzās formās. Sākumā, tev ir jāiepazīst Viņa balss savā paša sirdī, bet pēc tam, kā Viņš runā caur citiem. To tu zināji arī iepriekš, un laiku pa laikam piedzīvoji, bet ne tā, kā tev tas ir jāiepazīst tagad. Viņš nekad nebūs tālu no tevis, un vienmēr ir viegli atrodams. Viņš vienmēr tevi vedīs pie patiesības. Tikai Svētajā Garā tu vari ieraudzīt un uzzināt kaut ko vai kādu tā, kas vai kāds tas ir patiesībā. Laikos, kas tuvojas, mēs aiziesim bojā, ja nesekosim Viņam ļoti tuvu”.
“Es zinu, ka tā ir patiesība, jo dzirdu Gudrību runājam caur tevi. Tu esi šeit, lai parādītu man ceļu? Es knapi spēju saskatīt kaut ko šeit”.
“Laiku pa laikam Es atnākšu pie tevis, lai izstāstītu par norādījumiem, kuri tev palīdzēs saprast, ka vēl joprojām esi uz pareizā ceļa, bet Svētajam Garam tevi ir jāvada. Tāpat Es tev palīdzēšu saprast, kā Viņš tevi vadīs uz dažādām vietām, bet sākumā Man tev ir jāizstāsta par mannu, lai tu varētu izdzīvot”.
“Manna! Tu domā to mannu, kuru Izraēls ēda tuksnesī? Tā ir tā, ko mēs ēdam šeit?”
“No šīs mannas, jau sākot no paša sākuma, dzīvoja visi, kas staigāja ar Dievu. Manna, kuru Izraēls ēda tuksnesī, bija šīs attēls. Kungs tev ikdienas dos svaigu mannu. Tāpat, kā Viņš ikdienas noklāja zemi ar mannu tuksnesī priekš Izraēla, Viņš ikdienas noklās zemi ar patiesību priekš Savas tautas. Ikvienā ceļā, kur tu iesi, tu to redzēsi. Pat tumsas un miglas vidū, Viņa Vārds tevi apņems, un tu to spēsi salasīt. Tie, kas ir iemesti cietumos, atmodīsies, lai ikdienas to atrastu. Tie, kas dzīvo lielās pilīs, tāpat var atrast to ikdienas. Viņa manna ir tik maiga un viegla, ka to var pavisam viegli samīdīt. Tev ir jābūt lēnprātīgam un tīram savā sirdī, lai to ieraudzītu”
Riks Džoiners