Vajadzību un trūkuma klātbūtnē būs bezbailība. Mēs – Dieva taisnība Kristū. Ar šīs taisnības augļiem slimie tiks dziedināti, tik iznīcināta sātana valdīšana pār cilvēkiem. Būs spēja atklāt Vārdu. Tajā brīdī, kad mēs kļuvām par Dieva taisnību, Gars kļūst par mūsu skolotāju, Vārds kļūst par mūsu barību un apgaismību. Mums ir jāstudē Vārds, pārdomājot to. Gars apgaismos to un darīs to dzīvu mūsu mutēs un mūsu sirdīs.
Mēs vairs nebaidīsimies no Dieva, jo mēs sapratīsim, ka Viņš ir mūsu Tēvs. Mēs iesim pie Viņa ar prieka sajūtu un mieru Viņa klātbūtnē. Tas būs tik dabiski priekš mums iet pie Viņa, kā dēls ietu pie sava tēva. Mēs atradīsim brīvību lūgšanā, kuru mēs agrāk nepazinām, jo mēs ieņemsim savu vietu. Mēs teiksim: „Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka mums ir tiesības nākt Tavā klātbūtnē, un mēs zinām, ka Tu priecājies par mums”. Mums būs ticība savai personīgajai ticībai. Mēs ticēsim, ka mīlestība, kura kļuva par daļu no mums caur Dieva dabu, iekaros un uzvarēs. Šī mīlestība mūsos būs tāda pati, kā mīlestība uz Jēzu.
Mēs ticēsim mīlestībai, kura atrodas mūsos, ka tā ir spēcīgāka, kā jebkurš cits spēks, kurš var atnākt pret mums. Mums būs ticība cilvēcīgumam, ka tā atbildēs uz mīlestības saucieniem, un mēs ieraudzīsim augļus no mūsu kalpošanas. Mēs ticēsim 1.Korintiešiem 1:30, ka Dievs ir darījis Jēzu par mūsu gudrību, un ka mūsos ir Dieva gudrība. Jēzus mūsos atrodas tāpat, kā Viņš atradās Pāvilā. Mēs zināsim, ka Viņš ir ne tikai mūsu gudrība, bet arī mūsu taisnība.
„Pateicoties Viņam, esat jūs vienībā ar Kristu Jēzu, kas mums kļuvis par Dieva gudrību, par taisnību, par dzīves svētumu un pestīšanu”.
Viņš tika darīts par taisnību mūsos. Protams, mēs zinām, ka mēs esam Dieva taisnība Viņā. Tagad mēs stāvam ar Tēvu Viņā. Mums nav jābūt vainas apziņai, nav nepieciešamība pastāvīgi lūgt par piedošanu. Mums nav jābūt grēka sajūtai, jo Viņš ir mūsu taisnība, un Viņš atrodas mūsos. Viņa pilnība, Viņa spējas ir mūsos. Viņš – mūsu svētums.
Viņš mūs atdala no lietām, kuras liktu šķēršļus mūsu kalpošanā, mūsu dzīvē, mūsu priekā. Viņš ir mūsu izpirkšana no ienaidnieka rokas. No šī brīža Viņš mūs atbrīvo no vienaldzības, neveiksmēm, vājuma, un no ieradumiem, kuri mūs turēja verdzībā. Viņš kļuva par šo visu caur žēlastību. Mēs tam ticam. Mēs priecājamies par to un dzīvojam šajā pilnībā.
E.U.Kenjons