Ja veiktu aptauju kristiešu vidū, tad izrādīsies, ka daudzi ir slimi. Bet mēs taču esam ticīgie, mums ir jābūt veseliem un mums ir jāizdziedina cilvēki. Mēs sapratām, ka no visiem cilvēkiem, kuriem mēs kalpojām, to vidū bija 90%, kuriem bija vajadzīga dziedināšana. Nav svarīgi, vai tas ir draudzē vai ne.
Vairākas reizes Jaunajā Derībā ir teikts, ka Jēzus izdziedināja visus slimos. Jēzus izdziedināja viņus visus, kas nozīmē, ka Jēzus bija pats labākais sludinātājs, kāds vien kādreiz ir dzīvojis. Bet tas nozīmē, ka Jēzus nerakņājās viņu paaudžu lāstos, nerakņājās viņu pagātnē, bet vienkārši izdziedināja. Ja Viņš to nedarīja, kāpēc mums liekas, ka mums tas ir jādara?
Mēs esam Kristus pārstāvji. Tāpēc pārstāvim nav tiesības runāt vai darīt to, ko nav runājis un darījis tas, kuru viņš pārstāv. Cilvēkiem saka: “Kad tev būs pietiekami daudz ticības, atnāc, un mēs lūgsim par tevi!” Kad viņiem būs pietiekami daudz ticības, viņiem nevajadzēs nākt. Cilvēki man bieži teica, ka viņiem tas vai cits teica atnākt pie viņiem, kad viņiem būs vairāk ticības. Jēzus nekad nevienam to neteica. Visa ticība, kura viņiem bija, tā vienkārši bija ticība, lai atnāktu pie Viņa. Cilvēki saka, ka vajag būt savai ticībai. Bet kam bija ticība Lācara gadījumā? Lācaram nebija ticības, viņš nebūtu nomiris, ja tā viņam būtu bijusi. Kam tad bija ticība viņa gadījumā? Jēzum!
Mums ir jāsaprot, ka dziedināšanā ir atbildība. Slimam cilvēkam nav ticība. Bauslība māca, ka mēs dziedinājām cilvēkus ne pēc viņu ticības. Dziedināšana tas ir kaujas akts, lai iznīcinātu velna darbus. Mums var būt ticība par citiem cilvēkiem. Viss kļūst daudz vienkāršāks, kad mēs saprotam, ka tas ir karš.
Kad slims cilvēks stāv manā priekšā es izjūtu milzīgu līdzjūtību, viņa stāvokļa dēļ, bet es vairs neievēroju pašu cilvēku, viņš pārstāj eksistēt, viss kas paliek un viss ar ko man ir darīšana, tas esmu es pats un velns. Manī iekšienē ir Dievs, Viņš ir par mani, Viņš mani atbalsta, cilvēks manā priekšā nav kaujas lauks, viņam vairs nav nozīmes, tic viņš vai nē, tas nav svarīgi. Velnam mani ir jāklausa neatkarīgi no tā, vai pats cilvēks tic, vai ne.
Katram māceklim, kuru Jēzus aicināja, Viņš vienmēr deva varu sludināt un varu pār slimībām un kaitēm. Viņš nekad nevienu nesūtīja sludināt, pie tā nedodot cilvēkam varu pār slimībām un kaitēm. Ja tas tā ir, tad, saskaņā ar Lūkas evaņģēliju, man ir vara pār visiem ļaunajiem gariem, skorpioniem un čūskām. Tāpēc viņi mani klausīs, neatkarīgi kurā tie atrodas.
Karijs Bleiks