Ja mēs lasām Jāņa Evaņģēliju, tad redzēsim, ka Jēzus visu pateica priekšā, ko mēs šodien saņemsim Svētajā Garā. Viņš teica, kas Svētais Gars ņems no Viņa vārdiem un parādīs to mums – Viņš mājos mūsos ar visu Kunga Jēzus Kristus pilnības dzīvību. Ja vien mēs zinātu, ko patiesībā tas nozīmē! Parunāsim par šo zināšanu iegūšanu. Pievienojieties Svētajam Garam, un jūs viegli pārspēsiet visas zināšanas, kuras var iegūt jebkurā pasaules koledžā. Jūs atstāsiet to, kas ir auksts, kā ledus, un ieiesiet saules gaismā. Svētais Gars vēlas, lai mums būtu tāda Gara pilnība, lai nepaliktu neziņas vai mistisku priekšstatu gūstā, bet mums būtu skaidra, nepārprotama atklāsme par visu, kas ir Kunga prātā šajās dienās.
Es jūs lūdzu, mīļie, Jēzus vārdā, lai jūs saprastu, ka jums ir jānonāk pareizā stāvoklī attiecībā uz Dieva prātu. Jēzus patiesi teica: “Bet jūs dabūsit spēku, kad Svētais Gars būs nācis pār jums…” (Apustuļu darbi 1:8).
Es gribu, lai jūs zinātu, ka Viņš “pēc Savām ciešanām ar daudz skaidrām zīmēm bija dzīvs parādījies un, četrdesmit dienas viņu vidū redzēts, runājis par Dieva valstību” (Apustuļu darbi 1:3). Viņš pastāvīgi atklāj katrā no mums Savas augšāmcelšanās spēku. Ja jūs varat pieskarties šim ideālam ar tā augšāmcelšanās spēku, tad ieraudzīsiet, ka nekas zemišķais nevar palikt pa vecam. Augšāmcelšanās ir tā dēļ, lai iedvestu tevī Kristus dzīvību un dotu tev atziņu, ka esat Garā atdzimuši Jēzus dzīvībā. Jēzus – tā ir augšāmcelšanās, un pazīt Jēzu šajā augšāmcelšanās spēkā nozīmē vienkārši redzēt, ka jums vairs nav jābūt mirušam, bet “dzīvam Dievā” caur Garu.
Kad Viņš iegūst pilnu kontroli pār mums, kāds brīnišķīgs plāns parādās mūsu dzīvei! Kas par brīnišķīgām durvīm, kas atvērtas Dievam! Pakļaujieties Dieva varai. Kad jūs iepazīstat augšāmcelšanās spēku, citi cilvēki piecelsies no nāves un izrausies no visiem ļaunuma veidiem uz svētīgu dzīvi caur Garu. Iegaumējiet, kad es runāju par augšāmcelšanos, es runāju par vienu no varenākajām patiesībām Rakstos, jo augšāmcelšanās – tas ir pierādījums tam, ka esam pamodināti jaunai patiesībai, kas nevar apstāties, bet vienmēr turpinās ar pieaugošu un pieaugošu Dieva spēku.
Smits Viglsforts