“Kad Viņa vara tiks pielietota taisnībā, tā atbrīvos dzīvību. Esi uzmanīgs, lietojot varu. Kopā ar varu nāk arī atbildība. Arī tu vari to pielietot nepareizi, bet tu to nedarīsi, ja mīli. Kā ir zināms visām debesīm, mīlestība nekad necietīs neveiksmi.
“Kā tad ar zemestrīcēm, badu un kariem, par kuriem tu teici, ka mēs atbrīvosim pār zemi? Vai tad mēs neatbrīvosim nāvi tā dēļ? “ – jautāju es.
“Visas nāves, kas nāks pār pasauli, ļauj sagatavot ceļu dzīvībai. Viss, kas iesēts, būs jānopļauj, kamēr tie, kas ir sējuši ļaunumu, neatzīs krustu Garā un patiesībā. Krusta armija ir gatava sākt rīkoties, un tā maršēs krusta spēkā, nesot visiem žēlastības piedāvājumu. Tie, kas noraidīs Dieva žēlastību, noraidīs dzīvību”.
“Tā ir milzīga atbildība, – teicu es. – Kā mēs uzzināsim, ka viņi ir noraidījuši Viņa žēlastību?”
“Nepaklausība atnesa nāvi, bet paklausība atnesīs dzīvību. Kad es staigāju ar Dievu, Viņš man mācīja Savus ceļus. Par cik es staigāju ar Viņu, tad sāku iepazīt Viņu. Tev ir jāstaigā ar Dievu un jāiepazīst Viņa ceļi. Jūsu vara – tā ir Viņa vara, un tev ir jābūt vienotam ar Viņu, lai to lietotu. Viņa armijas ieroči nav miesīgi, tie ir garīgi un daudz jaudīgāki par jebkuru zemišķo ieroci. Jūsu pats jaudīgākais ierocis – patiesība un mīlestība. Pat pati pēdējā iznīcības tiesa – tā ir Dieva mīlestība, kas izpaužas žēlastībā.
Kad patiesība, kas tiek izpausta mīlestībā, tiek noraidīta, tad tiek izvēlēta nāve, dzīvības vietā. Tu sapratīsi, par cik tu staigā ar Viņu. Tev dos sapratni Gars, Kuru Viņš tev ir devis, kas nes dzīvību, nevis nāvi. Tagad ir laiks cilvēkiem pļaut to, ko viņi ir sējuši, bet tev viss ir jādara paklausībā.
Jēzus atnāca, lai dotu dzīvību. Viņš nevēlas neviena nāvi, un tai ir jābūt arī tavai vēlmei. Šī iemesla dēļ tev ir jāmīl pat savi ienaidnieki, ja tev tiks uzticēta vara, kuru Viņš vēlas dot Saviem ļaudīm.
Nāk laiks, lai piepildītos tas, kas bija uzrakstīts. Viņa ļaudis ir lūguši tiem dot vairāk laika, un Viņš tiem to deva. Tomēr, tikai nedaudzi to izmantoja gudri. Tev ir nedaudz laika, un drīz tas beigsies.
Ir tuvu laiks, kad pats laiks šķitīs strauji paātrināmies. Kā jau ir rakstīts, kad Viņš nāks, Viņš nāks ātri. Taču tev nav jābaidās no nākamo laiku bēdām. Ja tu bīsties Viņa, tad nebaidīsies ne no kā, kas ir uz zemes.
Viss, kam ir jānotiek, notiks tā, ka Viņa gudrība dominēs uz zemes tāpat, kā tas notiek debesīs. Viss ļaunais, kas tika iesēts cilvēcē, tiks nopļauts. Un labais, ko iesējis Viņš, tāpat tiks nopļauts.
Labestība ir spēcīgāka par ļaunumu. Mīlestība ir spēcīgāka par nāvi. Viņš atnāca uz zemes, lai iznīcinātu velna darbus, un Viņš pabeigs to, ko ir iesācis”
Riks Džoiners