Cits cilvēks, kas izskatījās gandrīz precīzi kā Ābels, piegāja un nostājās viņam blakus.
“Es esmu Ādams, – teica viņš. – Man bija dota vara pār zemi, bet es to atdevu ļaunajam, paklausot viņam. Tagad viņš valda manā un jūsu vietā. Zeme tika dota cilvēkam, bet ļaunais to atņēma. Vara, kuru es zaudēju, tika atjaunota caur krustu. Jēzus Kristus ir Pēdējais Ādams, un Viņš drīz pārņems varu un valdīšanu. Viņš valdīs caur cilvēci, jo Viņš tai atdeva zemi. Tie, kas dzīvo jūsu laikā, sagatavos zemi Viņa valdīšanai”.
“Lūdzu izstāsti man vairāk, – prasīju es, nedaudz pārsteigts redzot Ādamu, bet vēloties dzirdēt visu, kas viņam man bija jāpasaka. – Kādā veidā mēs sagatavosim zemi priekš Viņa?”
“Ar mīlestību, – teica viņš. – Jums ir jāmīl vienam otru. Jums ir jāmīl zeme, un jums ir jāmīl dzīvība. Mans grēks atbrīvoja nāvi, kas tagad plūst cauri zemei, kā upe. Jūsu mīlestība atbrīvos dzīvības upes. Kad valda ļaunie, nāve ir spēcīgāka par dzīvību, un nāve dominē pār dzīvību. Kad valda taisnie, dominē dzīvība, un dzīvība ir spēcīgāka nekā nāve. Drīz vien Dieva Dēla dzīvība aprīs nāvi, kura tika atbrīvota caur manu nepaklausību. Tā nav vienkārši esamība, kas tev jāmīl, bet gan dzīvība. Nāve – jūsu ienaidnieks. Tu esi aicināts, lai BŪTU dzīvības vēstnesis.
Kad Dieva ļaudis sāk mīlēt, Viņš tos lietos, lai atbrīvotu Savas tiesas. Viņa tiesām ir jābūt vēlamām. Visa pasaule vaimanā un cieš, gaidot Viņa tiesas, un kad tās atnāks, pasaule uzzinās taisnību. Tas, ko Viņš darīs, Viņš to darīs caur Saviem ļaudīm, un Viņa tauta pacelsies, kā Ēlija savā laikā. Viņu vārdi aizvērs debesis vai atnesīs lietu; viņi pravietos par zemestrīcēm un badu, un tas notiks; bet tāpat arī viņi var apstādināt badu un zemestrīces.
Kad viņi atbrīvos debesu armijas, tad šīs armijas maršēs pa zemi. Kad viņi apsauks armijas, iestāsies miers. Viņi lems, kur Viņš parādīs žēlastību, bet kur dusmas. Viņiem būs šī vara, jo viņi mīlēs, jo tie, kas mīl, ir viens vesels ar Kungu. Tas, ko tu redzēsi aiz šīm durvīm, palīdzēs tevi sagatavot tam, ko Viņš grasās darīt caur Savu tautu.
Es pazīstu varu. Tāpat arī es pazīstu atbildību par uzticēto varu. Lielās varas dēļ, kas tika dota man, es esmu atbildīgs par to, kas notika ar zemi. Pat tad, Dieva žēlastība sāka mani apklāt, un Dieva lielā izpirkšana drīz aprīs manu kļūdu. Miers tiks paņemts no zemes, bet tu esi aicināts atjaunot to. Miers valda debesīs, un tu esi aicināts, lai atnestu debesis uz zemes. Tie, kuri ir Viņa klātbūtnē, pazīs mieru un to izplatīs.
Pati zeme trīcēs un drebēs. Iestāsies bēdu laiki, lielāki nekā jebkad bijuši, kas pārstaigās zemi kā milzīgi jūras viļņi. Pat tad, tie, kas Viņu pazīst, netiks ietekmēti. Tie stāvēs trakojošas jūras priekšā un teiks: “Nomierinies, apklusti”, un jūra paliks mierīga. Pat vismazākie Viņā būs līdzīgi lielam miera cietoksnim, kas pastāvēs visa tā vidū, kas nāks. Viņa godība vispirms tiks atklāta Viņa tautai, bet pēc tam caur viņiem arī citiem. Katrs radījums uzzinās Viņu Viņa ļaudīs un pakļausies viņiem, kā Viņam.
Tā vara, kas bija man, atkal tiks dota cilvēcei. Es izmantoju savu varu, lai pārvērstu Paradīzi par tuksnesi. Dievs lieto Savu varu, lai tuksnesi atkal pārvērstu Paradīzē. Šo varu Viņš nodod Savai tautai. Es izmantoju savu varu nepareizi, un atnāca nāve”.
Riks Džoiners