Mateja 22:36-39
“Mācītāj, kurš ir augstākais bauslis bauslībā?” Bet Jēzus tam sacīja: “Tev būs Dievu, savu Kungu, mīlēt no visas sirds un no visas dvēseles, un no visa sava prāta. Šis ir augstākais un pirmais bauslis. Otrs tam līdzīgs ir: tev būs savu tuvāku mīlēt kā sevi pašu”.
Jēzus teica, ka Vārdā mums ir doti divi visaugstākie baušļi. Pirmais no tiem pieprasa, lai mēs iemīlētu Kungu ar visu savu sirdi, prātu un dvēseli; otrs – ir tas, lai mēs mīlētu savus tuvākos, kā sevi pašu. Bet kā mēs varam mīlēt savus tuvākos, kuri ir atdalīti no mums, ja neiemācīsimies mīlēt paši sevi? Tieši ar šo mums ir jāsāk sagatavošanās process dāvanas izsniegšanai. Jo kā gan mēs varam kādam citam pienest dāvanu, kuru paši nevērtējam vai neuzskatām par svarīgu? Vai tad tas nav pamats daudzām nepareizām attiecībām? Vai nesanāk tā, ka daudzi cilvēki sevi uzskata par nenozīmīgiem un tāpēc ļauj sevi apvainot un ļaunprātīgi sevi izmantot?
Vēl svarīgāks ir tas fakts, ka, nevērtējot sevi, mēs automātiski pievelkam cilvēkus, kuri atbalsta šo mazvērtīgo veidu. Neaizmirstiet, ka mēs mācām apkārtējos, kā pret mums būtu jāizturas, caur to, kā izturamies pret sevi pašu. Ja jūs sevi cienāt, dažiem vīriešiem tas nepatiks. Jūs dzirdēsiet līdzīgus izteicienus: “Viņa pārāk daudz no sevis iedomājas” vai “Tu tik paskaties, cik neaizskarama!” Patiesībā tāds vīrietis ieraudzīja labu preci, bet viņam nav naudas, lai samaksātu norādīto cenu. Jums ir jāzina, ka reizēm nepieņemšana ir svētība, bet ne lāsts. Ir daži cilvēki, ar kuriem labāk nesaskarties, ir darbs, draugi un cits, kas labāk, lai jums nav. Jums ir vajadzīgi cilvēki, kuriem būs ērti ar jūsu vērtībām un priekšstatiem. Cilvēki ar zemu pašvērtējumu pievelk pie sevis cilvēkus, kuri dominē pār viņiem, kontrolē vai noniecina viņus. Tāda veida sievietes pievelk vīriešus, atbalstot viņu negatīvismu. Lūk kāpēc, pirms stāties attiecībās, jums vajag iekšēji izdziedināties.
Reizēm Dievs aiztur jūsu precību laiku, dodot jums iespēju izdziedināties kā personībai. Tad un tikai tad jūs varēsiet izdarīt veselīgu izvēli – izvēli, kura nebalstīsies uz uzmācīgu vajadzību vai bailēm palikt vienai. Ir daudz sievietes, kuras cieš neiedomājamus apvainojumus tikai tāpēc, ka baidās palikt vienas! Viņas izvēlas dzīvot ar tiem, kuri aizvaino viņas un pazemo viņas, lai tikai nebūtu jāguļ gultā vienai. Bet ir sliktākas lietas par vientulību.
Ja jūs nepavadīsiet laiku veseluma meklējumos un apgūt mākslu būt laimīgai, esot vienai, jūs apprecēsieties baiļu dēļ, bet pēc gadiem, attapsieties no zema pašvērtējuma komas, sapratīsiet, ka jums ir vērtība neatkarīgi no tā, ir jums līdzās vīrietis vai nav. Pēc tam jūs atklāsiet, ka guļat līdzās tam, kurš pilnīgi neatbilst jūsu patreizējam stāvoklim – viņš atbilda jūsu bijušajam stāvoklim un tam, kādu jūs sevi redzējāt agrāk. Jūs varat atklāt, ka esat saistīta ar cilvēku, kurš harmonē ar jūsu zemo pašvērtējumu, bet negrib vērtēt patieso jūs. Tas ir skumji, bet jūs attālināties viens no otra tā vietā, lai satuvinātos. Bieži, reaģējot uz sievietes apziņu par viņas pašvērtību, vīrietis sāk panikot un mēģina ar aizvainojumu palīdzību izsaukt viņā pretējās sajūtas.
Sievietes, nepieņemiet šo degradāciju! Saglabājiet drosmi un nesamierinieties ar pazemojumiem. Konstruktīvā kritika un cilvēka dvēseles slepkavība – tas nav viens un tas pats. Ziniet, ka jūsu iekšienē nav nekas sabojāts. Šis vīrietis jūt nepārliecību un pazemo jūs, lai kompensētu savas personīgās vājības. Stiprs vīrietis var aplaudēt savai sievietei un pie visa tā justies labi.
T.D.Džeiks