Vai esi pievērsis uzmanību tam, ka ir teikts: “To, kas grēka nepazina, Viņš mūsu labā ir darījis par grēku, lai mēs Viņā kļūtu Dieva taisnība” (2.Korintiešiem 5:21). Viņā – Kristū. Viņš – mans stāvoklis. Es – Viņā, un Dievs mani redz Viņā. Tu mani nevari redzēt Viņā, un tāpēc reizēm tu iepazīsti manus trūkumus, kļūdas un neveiksmes. Arī es pats tās redzu.
Tas, kas man ir vajadzīgs – skatīties uz sevi tā, kā saka Bībele, kā Dievs skatās uz mani. Bet Kristū es izskatos daudz labāks, nekā bez Viņa. Faktiski, Bībele saka, ka es esmu ietērpts Viņa taisnībā – Viņa, ne savā.
Taisnība dod privilēģiju tev un man atrasties Dieva Tēva klātbūtnē, it kā mēs nekad nebūtu darījuši neko sliktu, vei nebūtu grēkojuši. Tieši tā mūs redz Dievs.
Reizēm mēs atskatāmies pagātnē un sakām: “Ak, es kļūdījos daudzas reizes. Man ir kauns par sevi, es varēju būt labāks. Kāpēs es neizdarīju to, kāpēc es neizdarīju šo?” (Mēs vienmēr uz sevi skatāmies no cilvēciskā skatu punkta).
Bet kā tad skatās Dievs uz mums? Viņš uz mums skatās tā, it kā tu nekad neesi darījis neko sliktu. Saproti, Viņš teica: “Es – Es tas esmu, kas izdzēšu tavus noziegumus Manis paša dēļ un nepieminu tavus grēkus” (Jesajas 43:25).
Ja Dievs nepiemin tavus grēkus, tad kāpēc tu visu laiku par viņiem atceries? Kamēr velnam izdosies tevi noturēt pārdomās par tavām pagātnes neveiksmēm un kļūdām, viņš var tev nodarīt kaitējumu un neļaut darboties tavai ticībai. Bet ja tu pacel augstu Dieva vārda karogu pret velnu un pasmejies par viņu, viņš būs spiests tevi katru reizi atlaist.
Tu esi Viņa personīgais bērns. Viņš – tavs Tēvs.
Kenets Heigins