2.Korintiešiem 10:3-5
“ Mēs dzīvojam gan pasaulē, bet necīnāmies pasaulīgi. Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai. Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi…”
“Mūsu cīņas ieroči nav miesīgi…”. Mēs karojam ne pēc miesas. Lai izpildītu Dieva gribu, mēs nevaram izmantot miesīgos ieročus.
Ievērojiet, mūsu ieroči, ar kuru palīdzību mēs karojam “…Spēcīgi Dieva priekšā”, “cietokšņu noārdīšanai”. Vārds cietoksnis nozīmē, ka kaut kas tika uzbūvēts priekš aizsardzības. Un ja šie ieroči ir spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai, tad acīmredzot, ka šie cietokšņi nav no Dieva, bet gan tie ir pret Dievu. Taču ievērojiet, ka mūsu ieroči ir spējīgi noārdīt šos cietokšņus, tāpēc var tikt veiktas izmaiņas.
Ko mēs varam izdarīt ar mūsu ieroču palīdzību? 5.pantā: “Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas, kas paceļas pret Dieva atziņu, un uzvaram visus prātus, lai tie ir Kristum paklausīgi.
Vēlreiz 4.pants: “Jo mūsu cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā…” Ievērojiet, mūsu ieroči saņem spēku un enerģiju no Dieva, bet ne no jūsu spēka, ne no jūsu darbiem – tie ir spēcīgi Dievā, jo Dievs dod spēku un enerģiju. “…bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai”. Vārds “cietoksnis” (Stronga numurs 3794, ὀχύρωμα – nostiprināta vieta, stiprums, pārtulkots cietoksnis). Cietoksnis tas nav tas, kas tika uzbūvēts vienas dienas laikā, bet dienu no dienas, ķieģeli pa ķieģelim, slāni pa slānim utt.
Kad es par šo runāju, tas atgādina Damaskas tēraudu, kas ir sapresēts tērauda slānis, kuru uzklāj slāni pa slānim. Vienkārši tērauda gabaliņš nebūs tik stingrs, bet ja ņem dažus tērauda slāņus, kas cieši sapresēti sava starpā, tas būs ļoti izturīgs, jo katrs pats par sevi jau ir stiprs. Lūk kas ir cietoksnis. Atcerieties, mēs runājam par domām “Mēs apgāžam prātojumus un visas augstprātīgās iedomas…” Mēs runājam par domām, par lietām, kuras notiek prātā. Visi šie ieroči, “…cīņas ieroči nav miesīgi, bet spēcīgi Dieva priekšā cietokšņu noārdīšanai”. Šeit nav runa par to, lai iznīcinātu dēmonus vai ļaunos garus, bet gan par to, lai iznīcinātu cietokšņus, kuri gadiem ir noslāņojušies nepareizas domāšanas rezultātā.
Karijs Bleiks