Kad es izdzirdēju patiesību par dziedināšanu, visa mana attieksme izmainījās. Tad es uzzināju, ka varu lūgt par slimajiem. Es varēju aizliegt Jēzus vārdā slimības gariem darboties un pavēlēt tiem iziet. Es uzzināju, ka šīs slimības nomirs un cilvēki izveseļosies, kā teica Jēzus: “Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi: Manā Vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās, tie ar rokām pacels čūskas, un, kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli” (Marka 16:17-18).
Mēs sākām aicināt slimos cilvēkus uz sapulcēm. Mēs cītīgi tos mācījām, pēc tam lūdzām par viņiem, aizliedzot nespēka gariem izpausties un pavēlējām tiem atstāt slimos cilvēkus Jēzus vārdā. Slimības nomira un cilvēki izdziedinājās. Kristus apstiprināja Savu vārdu, un Dievs bija pagodināts ne tikai ar slimo izdziedināšanos, bet arī ar daudzu dvēseļu glābšanu. Daudz reizes, ieskaitot Evaņģēliju par dziedināšanu mūsu sprediķos, mēs vienas dienas laikā pievedām pie Kristus daudz vairāk dvēseles, nekā visu septiņu gadu laikā līdz tam, kad mēs sākām sludināt par Kristu, kā par dziedinātāju. Mēs aizliedzām akluma garam, kurš izraisīja kataraktu acī kādam cilvēkam. Akluma gars izgāja, pēc pāris dienām katarakta nomira, un kad baltā plēvīte pazuda, aklā acs sāka redzēt. Atjaunojās normāla redze.
Mēs aizliedzām kurluma garam, kurš lika cilvēkam būt kurlam, pavēlot tam iziet Jēzus vārdā. Cilvēks nekavējoties sāka dzirdēt.
Mēs pavēlējām vēža dzīvībai atstāt sievieti. Vēzis nomira. Slimā izveseļojās.
Slimie izveseļojās, kā apsolīja Jēzus.
Mēs nopietni attiecāmies pret bībeliskajiem apsolījumiem. “Un tie izgāja un mācīja visās malās, un Tas Kungs tiem darbā palīdzēja un vārdu apstiprināja ar līdzejošām zīmēm” (Marka 16:20). Tas bija mūsu dzīves darbs gadu desmitiem ilgi.
Ar varu un spēku, kuru viņš mums ir devis pār ļaunajiem gariem un slimībām, mēs aizliedzam “nespēka gariem”, kas izraisa slimības, pavēlot tiem atstāt slimo ķermeņus. Slimie izveseļojas, un tūkstošiem dvēseles pieņem Evaņģēliju un iegūst Kristu, kā Glābēju.
Mēs par to runājam, lai parādītu brīnumaino Kristus spēku.
Kamēr jūs domājat, ka jūsu slimība, iespējams ir no Dieva, jūs tai nenostājaties pretī.
Kamēr jūs domājat, ka Dievs, iespējams, redz mērķi jūsu slimībā, jūs to neaizliegsiet.
Bet ja jūs saprotat, cik skaidri Raksti māca, ka slimība ir no sātana, tad jūs tai stāsieties pretī, aizliegsiet to, atteiksieties no viņas – un tā jūs atstās, jo jūs paļaujaties uz Kristu.
T.L.Osborns