Apliecināšana – tā ir liecība par to, ko mēs zinām. Nav iespējams liecināt par to, ko mēs nezinām. Bet izšķirošo lomu spēlē tas, ko mēs personīgi zinām par Kungu Jēzu Kristu un kas mēs esam Viņā.
Vispirms, mēs varam iepazīt Viņu personīgi. Ir ļoti svarīgi jaunpiedzimt. Bet ja kāds ir jaunpiedzimis, tas vēl nenozīmē, ka viņš ir veiksmīgs kristietis. Viņam ir jāzina, kas viņš ir Jēzū Kristū. Kad mēs zinām, kas mēs esam Viņā, domājam atbilstoši tam, ticam un apliecinām, tad mums nebūs neveiksmes.
Lai mēs uzzinātu, kas mēs esam Kristū, mums ir jāskatās Dieva Vārdā. Pievērsieties Jaunajai Derībai, īpaši vēstulēm, kas ir uzrakstītas Draudzei, un pasvītrojiet ar sarkanu zīmuli visus pantus, kur ir frāzes “Viņā”, “Kristū”. Vēl labāk ir paņemt papīra lapu un izrakstīt visus šos pantus.
Tiklīdz jūs tos esat atraduši, sāciet apliecināt, kas jūs esat un kas jums pieder Kristū. Ja jūs to darīsiet, tad es garantēju, ka jūsu dzīve izmainīsies, un ļoti ātri.
“Tādēļ, ja kas ir Kristū, tas ir jauns radījums; kas bijis, ir pagājis, redzi, viss ir tapis jauns” (2.Korintiešiem 5:17).
Kāds revolucionārs notikums ticīgajiem: ticēt un apliecināt to!
Mēs – jauni radījumi Jēzū Kristū. Mēs neesam tikai grēcinieki, kam piedots. Mēs neesam nabagi, vāji un grūtībās nonākuši draudzes locekļi.
Mēs esam jauni radījumi, Dieva radīti Jēzū Kristū. Mēs esam jauni radījumi ar Dieva dzīvību, Dieva dabu un Dieva spējām mūsos!
Kenets Heigins