1.Timotejam 1:5 Pāvils runā par “neliekuļotu ticību”. Bet ko nozīmē šis apgalvojums? Pāvils runā par vienkāršu un patiesu, nevis liekulīgu un pašpaļāvīgu dzīvi.
6.pantā viņš turpina, kā parasti, norādīt sekas: “No tā daži ir noklīduši un nogriezušies uz tukšu izrunāšanos”. Pāvils saka, ka ja tu atstāsi šo godīgo un vienkāršo ticību, tu noiesi no ceļa un nokļūsi lielās nepatikšanās.
1.Timotejam 4:6 lielais apustulis mudina Timoteju baroties no ticības vārdiem.
Romiešiem 10:7 “Tātad, ticība – no dzirdēšanas, bet dzirdēšana – no Dieva vārda”. Ticība tiek nostiprināta caur lūgšanu, liecināšanu un sadraudzību ar dievbijīgiem cilvēkiem. Pāvils lika turpināt baroties ar ticības vārdiem un būt stipriem tajos.
1.Timoteja 4:1 Pāvils jaunietim parāda, kā Svētais Gars skaidri runā, ka pēdējos laikos “daži atkritīs no ticības, pieķerdamies maldu gariem un dēmonu mācībām”. Šim pantam nav nepieciešams skaidrojums. Svētais Gars teica, ka pēdējos laikos daži cilvēki aizies no Draudzes mācības un no vienkāršām Jēzus Kristus doktrīnām. Viņa vēsts ir šāda: “Neaizej no savas patiesās ticības!”
1.Timotejam 4:12 apustulis liek būt par paraugu ticīgajiem. Tas ir priekš mums.
Lesters Samrels