Nesapņo par ļaunu vai tukšu. Pāvils ieteica filipiešiem domāt tikai par to, kas svēts, kas taisns, kas šķīsts, kas patīkams un kam laba slava (Filipiešiem 4:8).
“Ko man darīt, kad velns man ausī čukst ļaunas domas?” – jautāsi tu.
Kliedz: “Prom!” – un ļaunums aizlidos jūdzi no tevis prom.
Pāvils lika galatiešiem staigāt Garā, un tad viņiem nebūs problēmas ar miesu (Galatiešiem 5:16). Turpini nodarboties ar garīgām lietām. Daži cilvēki neko nedara un atstāj savu prātu atvērtu dēmoniskiem uzbrukumiem. Netērē savu laiku veltīgi. Ja tu būtu blakus man, tad tu redzētu, ka es strādāju visu laiku – rakstu grāmatas vai sludinu. Ja es pamostos nakts vidū un nevaru aizmigt, es neguļu vienkārši sapņojot. Es ceļos un sāku rakstīt vai arī pavadu laiku lūgšanā un pārdomāju Vārdu.
Tev ir jāapsargā savs prāts. Tev tas ir jādara.
Velns rīkosies caur tavas miesas vēlmēm un caur šīs pasaules netīrību, lai pamudinātu tevi uz netikumīgām un netīrām rīcībām. Tev, Dieva kalps, ir jānostājas personīgi pret viņu un jāatsakās piedalīties jebkurā netīrā lietā.
Pāvils rakstīja romiešiem: ” Nenododiet arī savus locekļus par netaisnības ieročiem grēkam, bet nododiet sevi pašus Dievam…” (Romiešiem 6:13). Viņš uzlika atbildību uz jūsu pleciem. Būtība ir tajā – mēs atbildam par to, ko mēs skatāmies, ko mēs klausāmies un kam mēs nododam savus locekļus. Mums ir Jēzus Asinis, lai attīrītu mūs no ikviena grēka, lai atjaunotu mūs; Svētais Gars, Kas dzīvo mūsos, lai palīdzētu mums pārvarēt ļaunu; un Dieva žēlastība, lai izvestu mūs no jebkura kārdinājuma.
Ja tu sagrēkosi, izsūdzi to un ļauj Jēzus Asinīm tevi attīrīt. Neļauj vainas sajūtai un lepnumam turēt tevi nost no Jēzus. Skrien pie Viņa un iegūsti atbrīvošanu. Lūdz Svētajam Garam, lai Viņš palīdz pārvarēt kārdinājumus, kad tie nāk.
Lesters Samrels