Viena no sakāves pozīcijām – tā ir neticība, šaubas un neuzticēšanās.
Ja jūs sakāt: “Dievs nevar to izdarīt” vai “Dievs to negrib darīt”, tad jūs esat ieņēmuši šo sakāves pozīciju.
Ieņemot tādu pozīciju darbā, pēc tam jūs to varat atnest ģimenē un otrādi.
Daži cilvēki gribētu atnest neticību manā draudzē, bet es visu laiku aizdzenu prom šo kritušo garu. Mums draudzē ir septiņpadsmit divviru durvis, un kad es saku: “Prom! Vācies prom!”, manu prasību nav grūti izpildīt.
Mums būs ticība uz Dievu. Mums nebūs neticība. Bībele parāda, ka neticība – tas ir ticības trūkums. Bībele mums saka, ka Jēzus “tur nedarīja daudz brīnumu viņu neticības dēļ.” (Mateja 13:58)
Reiz Jēzus mācekļi gribēja izdzīt dēmonu no epilepsijas slimnieka, bet nespēja. Zēna tēvs to atveda pie Jēzus, kurš apsauca dēmonu, dēmons no tā izgāja, bet zēns pilnībā tika dziedināts. Pēc tam mācekļi prasīja Jēzum, kāpēc viņi nespēja izdzīt dēmonu, un Jēzus atbildēja: “Jūsu mazticības dēļ; jo patiesi Es jums saku: ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam: pārcelies no šejienes uz turieni, – un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams.” (Mateja 17:20)
Jēzus brīnījās par neticību, kuru Viņš sastapa. (Marka 6:6). Pēc Viņa augšāmcelšanās un parādīšanās diviem mācekļiem, bet pēc tam parādoties vienpadsmit mācekļiem, Viņš tos norāja: “Un norāja viņu neticību un cietsirdību, ka tie nebija ticējuši tiem, kas pēc Viņa augšāmcelšanās Viņu jau bija redzējuši.” (Marka 16:14)
Mēs pareizi darām, pievēršot uzmanību tam, kas apbēdināja Jēzu. Neticība parāda sirds cietsirdīgumu. Tas nesagādā Dievam labpatiku. Kungs apstiprināja vārdu ar zīmēm un brīnumiem(Marka 16:20), kad mācekļi parādīja savu ticību.
Neticība jums būs traucēklis Evaņģēlija sludināšanā un Svētā Gara dāvanu darbībā.
Lesters Samrels