1.Jāņa 4:4
“Jūs, bērniņi, esat no Dieva un esat viņus uzvarējuši….”. Ko uzvarējuši? Visus šos dēmonus un ļaunos garus.
Kāds varētu teikt: “Ja es viņus esmu uzvarējis, kāpēc man ir tik daudz problēmas ar viņiem? Jo jūs nezināt par šo! Jūs nezināt, ka jūs viņus esat uzvarējuši! Un par cik jūs to nezināt, tad jūs arī neuzvedaties kā uzvarētājs!
Ievērojiet, šeit nav teikt, ka mēs kādreiz viņus uzvarēsim. Šajā pantā ir skaidri teikts, ka mēs viņus jau esam uzvarējuši. Bet kā tas ir iespējams? Atbilde ir turpinājumā: “….jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas ir pasaulē”.
Par to runāja arī Pāvils kolosiešu draudzei.
Kolosiešiem 1:27
“Viņiem Dievs gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti, Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība”.
Lūk šis noslēpums: caur Svēto Garu Kristus dzīvo mūsos, un mēs – Kristus Miesa. Viņš – Galva, bet mēs – Miesa.
Kā var jūsu galva pārdzīvot kaut ko vienu, bet ķermenis – pavisam ko citu? Nē, tas nav iespējams. Tieši tāpat Kunga Jēzus uzvara – tā ir mūsu uzvara. Kad Viņš uzvarēja dēmonus un ļaunos garus, iznīcinot tos, tas viss tika pieskaitīts arī mums. Ir teikts: “Jūs esat viņus uzvarējuši”.
Kāpēc tad cilvēkiem ir tik daudz problēmu ar ļaunajiem gariem? Viņu izkropļotās domāšanas dēļ! Viņi nezina, ka Kristū viņi ir uzvarējuši dēmonus un ļaunos garus. Un tāpēc viņi nerīkojas atbilstošā veidā. Bet ticīgajiem ir vara pār sātanu. Viņiem ir tikai jātic un jāizmanto šī vara katrā savas dzīves sfērā, ieskaitot finansiālo sfēru.
Kenets Heigins