Izskatīsim procesu, kura laikā līgava pārvēršas par armiju. Tas ir ļoti aizraujoši. Šis pārvērtību process ir aprakstīts Augstās dziesmas grāmatā. Līgavainis vēršas pie savas līgavas (tas ir prototips tam, kā Kristus vēršas pie Savas Draudzes).
Augstā dziesma 6:4 “Tu esi skaista, mana mīļotā, kā Tirca, mīlīga kā Jeruzāleme, bet reizēm gan draudīga kā naidīgi karapulki!”
Diezgan negaidīta pāreja. Aiz vārdiem “skaista”, “mīļotā” un “mīlīga” seko “draudīgu karapulku” salīdzinājums. Sievietes un līgavas apraksts pāriet armijas aprakstā!
Tālāk desmitajā pantā koris (vai skatītāji) dod sekojošu līgavas (draudzes) aprakstu:
Augstā dziesma 6:10
” Kura ir starp viņām, kas mirdzēdama iznirst (vai parādās) no tumsas kā rīta blāzma, skaista kā mēness, starojoša kā saule, draudīga kā naidīga karaspēka bari?”
Koris (šī pasaule) ir satriekts, redzot, ka Draudze parādās kā armija. Pievērsiet uzmanību šī attēla skaistumam:
“(Parādās), kā rīta blāzma” – tā uzaust pēc tumšas nakts.
“Skaista, kā (pilns) mēness – kā mēness atspoguļo sauli, tā arī Draudze atspoguļo vai izpauž Kristu.
“Starojoša, kā saule” – kam piemīt žilbinoša Kristus tīrība un taisnība.
“Draudīga, kā naidīgu karaspēku bari” – un lūk, līgava kļūst par armiju, iedvešot bailes sātanam un satriecot pasauli.
Tas notiek tādā kārtībā: sākumā Kristus redz Savu līgavu kā armiju; pēc tam viņa parādās tāda šajā pasaulē. Lūk, kāpēc mums ir tik svarīgi redzēt sevi tādus, kādus mūs redz Kristus, tāpēc ir nepieciešams skatīties Dieva Vārda spogulī. Kad mēs ticībā sākam sevi redzēt tieši tādus, tad Svētais Gars mūs pārvērš tajā, ko mēs redzam.
Dereks Prinss