Saziņa laulībā ir kaut kas vairāk nekā tikai vienkārša māksla uzturēt sirsnīgu sarunu un atklāti dalīties ar jūtām. Saziņas māksla ir spējīga atrisināt ģimenes konfliktus un noturēt ģimenes kuģi virs ūdens.
Kad divi savienojas, pilnīgi noteikti rodas konflikti. Tā ir dzīves patiesība, bet problēma ir pārvarama. Paskatīsimies tai drosmīgi acīs: mēs visi pieļaujam kļūdas. Mēs visi aizvainojam apkārtējos ar saviem gājieniem un vārdiem.
Katrs mēs zinām, cik grūti ir satikties ar cilvēku, kuru mēs esam aizvainojuši. Kāpēc? Tāpēc, ka ikvienam no mums ir samērā grūti atzīt savu netaisnību un palūgt piedošanu.
Nomest veco aizvainojumu kļūdu nastu pirms miega – tā ir laba ideja.
Mēs ar sievu nekad nedodamies gulēt, ja starp mums ir palikuši neatrisināti jautājumi. Es neatceros, ka mums būtu radušies nopietni strīdi. Protams, mums bija dažādi uzskati par kaut kādām lietām, bet tas viss neietekmēja mūsu attiecības.
Ja jūs esat tā puse, kurai ir nodarīts pāri vai nodarītas sāpes, nekrājiet tās, neatlieciet to risināšanu dziļā atvilktnē. Nevienam nepatīk, kad tam bezgalīgi atgādina pāridarījumus. Tāda attieksme pašā pamatā darīs vāju jebkuru laulību.
Prātā sastādot aizvainojumu un pāridarījumu sarakstu, tas nekādā veidā neatrisinās ģimenes problēmas. Patiesībā ir daudz grūtāk risināt konfliktu, kad mums tiek uzrādīts netaisnību saraksts, kuram ir jātiek izlabotam.
1. vēstule korintiešiem 13:5 saka, ka mīlestība neuzskaita pāridarījumus. Ja jūs pievērstos grieķu valodas tulkojumam, tad jūs ieraudzītu, ka šis pants runā par to, ka mīlestība netur ļaunu prātu, neatceras pagātnes apvainojumus un nav sašutusi.
Laulāto strīdos nekādā gadījumā nedrīkst atcerēties un pieminēt pagātnes aizvainojumus. Kad grēks ir izsūdzēts un cilvēks to ir nožēlojis, caur Dieva spēku tiek saņemta dziedināšana!
Ja Dievs ir aizmirsis jūsu laulātā vainu, jums ir jādara tieši tas pats. Atcerieties, ka sātans ir tas, kurš veido sarakstus, kuros ir pierakstītas visu ticīgo apsūdzības.
Taču mums ir pavēlēts piedot.
Lesters Samrels