Galatiešiem 2:20: “Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus…”
Šo atbrīvošanas aspektu var izteikt četros īsos vārdos: “Ne es, bet Kristus”. Mums ir jāsaņem atbrīvošana no sava “es”. “Es” nekad nepiegurst paziņot par savām svarīgajām prasībām: “Es esmu svarīgs. Paskatieties uz mani. Palīdziet man. Aizlūdziet par mani. Izdziediniet mani. Man tūlīt pat ir vajadzīga palīdzība”. Egocentriski, uz sevi sakoncentrēti cilvēki ar savām konkrētajām problēmām kļūst par pašu problēmu vergiem. Jo vairāk viņi sakoncentrējas uz sevi un savām problēmām, jo vairāk egocentriski viņi kļūst un jo vairāk tiek paverdzināti savam “es”.
Alternatīvs tam ir Kristus: “Ne es, bet Kristus”. Jums vajadzētu pieņemt tādu lēmumu: “Es atsakos no savām tiesībām. Es ļauju Jēzum nostāties manā vietā un paņemt vadību Savās rokās”. Daudzi cilvēki cenšas sekot Kungam, bet tā arī neizdarot šo pirmo soli. Par to tiek skaidri runāts Mateja evaņģēlijā 16:24: “Ja kas grib Man sekot (būt kā Es), tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot Man”.
Jūs nevarat sekot Jēzum, kamēr neizdarīsiet divus soļus: noliegsiet sevi un paņemsiet savu krustu.
Ko nozīmē “noliegt sevi”? Vārds “noliegt” nozīmē “pateikt nē”. Noliegt sevi, nozīmē pateikt “nē” pašam sev. “Es” saka: “Es gribu”, bet jūs tad sakāt: “Nē”. “Es” saka: “Es jūtu…”, bet jūs sakāt: “Nav svarīgi, ko tu jūti, svarīgi ir tas, ko saka Dievs”. Tādā veidā jūs rīkojaties pret savu “es”.
Pēc tam jums jāņem savs krusts. Es dzirdēju divas labas krusta nozīmes. Pirmkārt, krusts – tā ir vieta, kur jūsu griba krustojas ar Dieva gribu; otrkārt, krusts – tā ir vieta, kur jūs nomirstat. Dievs mūs neuzliks pie krusta ar varu. Jums tas ir jādara pēc labas gribas. Jēzus pa ceļam uz krustu teica: “Neviens to (dzīvību) nav Man atņēmis, bet Es to atdodu pats no Sevis” (Jāņa 10:18).
Tas attiecas arī uz jums attiecībā uz sekošanu Jēzum. Neviens nevar jums atņemt dzīvi. To nevar izdarīt ne sludinātājs, ne draudze. Tikai jūs varat izdarīt izvēli, paņemt krustu un nomirt pie tā. Kad nomira Kristus, tad nomirāt arī jūs: “Es līdz ar Kristu esmu krustā sists”. Tās arī ir beigas jūsu “ego”. Tikai tad jūs varēsiet sekot Jēzum.
Dereks Prinss