Katrs gads mums dāvina 365 neierobežotu iespēju un radošu potenciālu dienas. Mēs varam šīs Dieva dotās dienas aizpildīt ar skumjām, sakāvi, rūpēm un kļūdām, vai piesātināt tās ar radošu darbību, prieku, uzvarām un svētībām. No viena un tā paša auduma viens ir spējīgs izgatavot lielisku apģērbu, bet otrs – nožēlojumu apģērba gabaliņu atbilstošu viņa spējām. No vieniem un tiem pašiem produktiem var pagatavot delikatesi vai bezgaršīgu ēdienu, atkarībā no kulinārajām prasmēm. Tādā veidā, katrs gads mums ir Dieva dāvināts, bet atbildība par tā izlietošanu, par tā pārvēršanu uzvarošā vai veiksmīgā gadā, ir uz mūsu pleciem.
Es jums gribētu parādīt trīs ceļus, kā var nodzīvot visu gadu ar veiksmi un uzvaru.
Pirmkārt, parunāsim nedaudz par dzīvi, kura notiek domās.
Varenākā svētība, kuru Kungs mums ir dāvājis, – tā ir mūsu spēja domāt. Viss, kas mums ir apkārt, ko ir radījis cilvēks, – tas ir viņa domāšanas produkts. Tāpēc domāšana ir visa radītā sākuma avots.
Visuma radīšana ir Dieva domāšanas rezultāts. Pareizi ir arī tas, ka mūsu gars ir garīgās pasaules tikšanās vieta. Mēs sastopam Dievu Viņa Vārdā. Dieva domas, kas ietērptas vārdos, ienirst mūsu domās un savienojas tur ar mūsu garu.
Nekad neviens nav redzējis Dievu. Taču mēs sastopamies ar Dieva sirds nodomiem, kad lasām Viņa Vārdu. Kad Dieva domas ienirst mūsu sirdī ar Svētā Gara palīdzību un nostiprinās mūsu domās, tad Dieva domas sāk atklāties mūsu dzīvē.
Arī sātans ir spējīgs ietekmēt cilvēka domas. Sātans izmet mūsu domu ekrānos visāda veida kārdinājumus, tāpat arī pakļauj tās postošam, negatīvam domāšanas veidam. Ja cilvēks dod vietu sātaniskam domāšanas veidam, tad sātans to kontrolē un piespiež cilvēku darīt velna lietas. Šī iemesla dēļ, mums ir jāuztur sava prāta HIGIĒNA un jādomā tikai par to, kas ir Dievišķs.
Vēršoties pastāvīgi pie Dieva Vārda, noturiet savu domāšanu pastāvīgi Dieva Vārdā, Jēzū Kristū, lai viltīgais neiegūtu labvēlīgu iespēju iekļūt jūsu dzīvē. Ikdienas Dieva domāšana un sātana domāšana klauvē pie mūsu prāta durvīm. Tāpēc esiet ļoti uzmanīgi, kam jūs atverat durvis. Jūs sadarbojaties ar Dievu, kad asimilējat Viņa domāšanu.
Deivids Jongi Čo