Otrkārt, es gribētu pieskarties jūsu priekšstatam. Kad jūs sakoncentrējat savu skatienu uz kaut kādu konkrētu priekšmetu, tas ražo brīnišķīgu radošo spēku, kurš piesaista jūs labam, vai ļaunam. Paskatieties uz Ievas dzīvi. 1.Mozus 3:6 lasām: “Un sieva redzēja, ka koks ir labs, lai no tā ēstu, un ka tas jo tīkams acīm un iekārojams, ka dara gudru. Un viņa ņēma no tā augļiem un ēda, un deva arī savam vīram, kas bija ar viņu, un viņš ēda”.
Pievērsiet uzmanību vārdiem: “Un sieva redzēja, ka koks…” Velns viņu kārdināja ar tā palīdzību, ka viņa skatījās uz koku, bet pēc tam pārvērta šo koku par savas iekāres priekšmetu, viņa piekāpās sātana kārdinājumam. Es pilnībā esmu pārliecināts, ka šī traģēdija nenotika no pirmā acu uzmetiena, kuru Ieva meta uz koku; neapšaubāmi viņa ilgi skatījās uz šo koku, līdz iekrita slazdā, kuru izlika sātans.
Bet tagad pievērsiet uzmanību Ābrahāmam, kad viņš saņēma Kānaānas zemi. Bībele saka 1.Mozus 13:14-15: “Un Tas Kungs teica Ābrāmam pēc tam, kad Lats no viņa bija šķīries: “Pacel savas acis un raugies no tās vietas, kur tu atrodies, uz ziemeļiem un dienvidiem, uz austrumiem un rietumiem, jo visas tās zemes, ko Es tev rādu, Es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem”.
Pievērsiet uzmanību Dieva apsolījumam: “…jo visas tās zemes, ko Es tev rādu, Es uz mūžīgiem laikiem došu tev un taviem pēcnācējiem”. Tātad, šajā gadījumā šo zemju skatīšana bija priekšnoteikums to iegūšanai. Dievs Ābrahāmam tik uzsvērti teica, lai viņš paskatās uz šo zemi ne tikai vienā virzienā, bet gan uz ziemeļiem, dienvidiem, austrumiem un rietumiem. Par cik mēs esam Ābrahāma bērni, mums ir jābūt īpaši piesardzīgiem attiecībā uz to, kurp mēs vēršam savu skatienu; jo nešaubīgi, mūsu nolūkotais ienāk mūsu dzīvē.
Deivids Jongi Čo