Mēs vēlamies būt tik nostiprināti Dievā, lai neviena pasaules izpausme nevarētu mūs izkustināt no mūsu pilnīgās pozīcijas. Paskatieties, cik daudz Dievs priekš jums ir sagatavojis šajā pasaulē. Dievs alkst pēc cilvēkiem, kuri ir stipri Garā, piepildīti ar spēku. Dievam ir vareni plāni priekš cilvēka. Viņš noteicis Savā spēkā un žēlastībā caur Dēlu celt godā citus dēlus, ietērpt tos Svētajā, kas nācis no Debesīm. Dievs ir greizsirdīgs par mums. Viņš vēlas, lai mēs notvertu Viņa Gara elpu.
Viņš alkst, lai mēs nonāktu vienotībā ar Viņu, kas var būt ne tikai nodoms Debesīs, bet arī Svētā Gara elpa, kura var izpausties caur dabīgām lietām un tā attīrīt ar Savu dievišķo spēku, ka jūs varat iegūt jaunu ticību vai atklāsmi par Dievu.
“Jo viss, kas ir dzimis no Dieva, uzvar pasauli, un šī ir tā uzvara, kas uzvarējusi pasauli – mūsu ticība. Kas ir pasaules uzvarētājs? Tikai tas, kas tic, ka Jēzus ir Dieva Dēls” (1.Jāņa 5:4-5). Tas ir vairāk nekā brīnišķīgi! Mums ir jāieiet Debesu dimensijā, dievišķajā atklāsmē.
Iespēja to paveikt pieder mums.
Smits Viglsforts