Piepildīts ar Svēto Garu, tas ir kā trakojoša, atjaunojoša kustīga Dieva liesma! Nepiedzerieties ar vīnu, bet piepildieties ar Garu, piepildieties arvien vairāk un vairāk ar Viņa dzīvību, ar varenā Dieva dāvanu izpausmēm, žēlastību, skaistumu – ar šīm īpašībām, kas mūs visu laiku izmaina, kas ved uz arvien lielāku izaugsmi Garā.
Dievs tev ir blakus! Tā Kunga Gars ir uz tevi. Paļaujies uz Viņu. Esi izredzētais trauks sadraudzībā ar Dievu šai dienai. Ja kaut kādā veidā esi cietis neveiksmi un neesi varējis piepildīties, tu esi iepazinies ar vajadzību. Dievs dod iespēju tam, kurš ir gatavs to izmantot. Bībele pieder mums visiem. Dievs atklāja Savu nodomu un baro mūs ar to. Tie, kuri Viņam uzticas, tiem nekad nevajadzētu ciest sakāvi.
Mēs nevaram būt parasti cilvēki; Dievam jātiek pagodinātam mūsos. Kāds saka: “Ja vien es varētu just spēku!” Neraizējieties par savām sajūtām, ja jūtiet pamudinājumu rīkoties tur, kur ir nepieciešams izmantot varas spēku. Dievs mums dod iespēju, kad esam savā vietā, apslēpti Viņā, Viņā kopā ar Kristu. Dzīvības Gara likums ir pretējs nāvei, slimībām, pretējs tam, kas ir zemes izcelsmes, jo tas, kas ir mūsos – debesu produkts. Svaigas slāpes pēc Dieva žēlastības mūs gatavo tam, lai izmantotu savas iespējas.
Mūsu Dievs ir kā uguns, kas aprij. Krusts jau ir tukšs un Jēzus tiek pagodināts caur mums. Upju iztekas jau ir liesmās.
Masas, milzīgas cilvēku masas lēmuma ielejā. Tā Kunga diena tuvojas šai ielejai.
Izlemiet – un parādīsies ūdens straumes. Ticība – tā ir uzvara, jo ticība ir būtība un acīmredzama.
Smits Viglsforts