Trakojoša, atdzimusi, kustīga Dieva liesma! Netopiet vīna pilni, bet piepildieties ar Garu, piepildieties arvien vairāk un vairāk ar Viņa dzīvību, varenām Dieva dāvanu izpausmēm, žēlastību, skaistumu – šīs lietas, kas mūs ved arvien lielākā un lielākā pieaugsmē.
Dievs tev ir līdzās! Tā Kunga Gars ir uz tevi! Paļaujies uz Viņu. Esi izredzēts trauks sadraudzībā ar Dievu šai dienai. Ja tu kaut kādā veidā esi cietis neveiksmi un nespēj piepildīties, tu iepazīsies ar vajadzību. Dievs dod iespēju tiem, kuri ir gatavi to izmantot. Bībele pieder mums visiem. Dievs atklāja Savu nodomu un mūs baro. Tie, kas viņam uzticas, nekad necietīs sakāvi.
Mēs nevaram būt parasti cilvēki; Dievam jātiek pagodinātam mūsos. Kāds reiz teica: “Ja vien es spētu sajust spēku!” Nerūpējieties par savām sajūtām. Dievs mums dod iespēju, kad mēs esam vietā, apslēpti Viņā, Viņā kopā ar Kristu. Dzīvības Gara likums ir pretējs nāvei, slimībām, pretējs tam, kas ir zemes izcelsmes, jo tas, kas ir mūsos – debesu produkts.
Krusts jau ir tukšs un Jēzus tiek pagodināts caur mums. Upju iztekas jau ir uguns apņemtas!
Masas, milzīgas cilvēku masas atrodas risinājumu ielejā. Tā Kunga diena tuvojas šai ielejai.
Izlemiet – un būs ūdens straumes. Ticība – tā ir uzvara!
Smits Viglsforts