“Iesākumā bija Vārds, un Vārds bija pie Dieva, un Vārds bija Dievs….Caur Viņu viss ir radies, un bez Viņa nekas nav radies, kas ir” (Jāņa 1:1,3). Viss tika radīts ar Vārdu. Es esmu dzimis pēc Viņa Vārda, manī dzīvo būtība, kas ir visuvarena pēc sava spēka, ja vien es uzdrošinos noticēt. Ticība izpaužas rīcībās, realitātē, Dieva ieguldījumā, visuvarenā ugunī, kas pamudina jūs rīkoties, lai darītu brīnumus un zīmes.
Dažiem ir vajadzīgs pieskāriens, brīvība no verdzības. Ticība jūs ved uz vietu, kur valda Dievs. Neticība – tas ir grēks, jo Jēzus gāja nāvē, lai atnestu mums dzīvības gaismu.
Jēzus jautāja: “Vai jūs varat dzert to biķeri, ko Es dzeršu?” (Mateja 20:22). Kauss un kristība uzstājas kopā. Jūs nevarat dzīvot Viņa dzīvi, ja gribat dzīvot savējo. Viņa dzīve – esošās dzīves pārpilnība. Cilvēkam ir jāiet mazumā, ja viņš vēlas, lai viņa dzīvē parādās Dieva dzīvība. Vienā ķermenī nav vietas divu veidu dzīvēm. Nāve dzīvības dēļ – tāda ir cena par Dieva dzīvības izpaušanos caur jums. Kad jūs nomirstat cilvēciskajām vēlmēm, rodas iekšējā saziņa, svēta sadarbība – Dievs pieaug, bet jūs ejat mazumā. Dievs ir jūsos – dzīva būtība, garīga daba, jūs dzīvojat citu dzīvi – Dieva Dēla ticībā.
“Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus; bet, cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva Dēlu, kas mani ir mīlējis un nodevies par mani” (Galatiešiem 2:20).
Kad Svētais Gars atklāj Jēzu, Viņš kļūst reāls, dzīvs Vārds, efektīvs, darbīgs, runājošs, domājošs, lūdzošs, dziedošs.
Ak, šī ir brīnišķīga dzīve, tā ir Dieva Vārda būtība, ieskaitot iespējas un spējas, kas tevi pārliecina, ved uz patiesību. Tas, Kas ir jūsos – spēcīgāks. Pāvils saka: “Jo, kad esmu nespēcīgs, tad esmu spēcīgs” (2.Korintiešiem 12:10).
Jēzus bija pirmdzimtais, Viņš dzīvoja Valstībā, un Dievs mūs aizvedīs līdz galam, pateicoties Golgātai. Viņš mums deva varu pār visiem ienaidnieka spēkiem. Viņš to izcīnīja priekš mums Golgātā, un visam mūsos ir jāpakļaujas tam. Kas mums ir jādara, lai darītu Dieva darbus? Dieva darbi ir tajā, lai jūs ticētu. Viss, ko Viņš runās, notiks. Tas ir Dieva Vārds.
Mīļie nav neviena cilvēka, kuram nebūtu iespējams palīdzēt. Dievs mums ir atvēris durvis, lai mēs ļautu Viņam izpaust brīnumus un zīmes. Vara atrodas iekšienē, nevis ārpusē.
Smits Viglsforts