Ja tu nepieņemsi Dieva Vārdu kā patiesību, tu nespēsi iekļūt ticības pasaulē. Dzīvojot ticībā, tu atstāj šo pasauli – visu, ko redz tavas acis, ko dzird ausis, kam pieskaras pirksti, – un pārej citā pasaulē, ticības pasaulē. Ticības pasaulē tev ir jāpakļaujas Dieva Vārdam, savādāk nenoturēsies tajā. Tev ir jāzina, ka Dievs – pati Patiesība, un ja Viņš kaut ko saka, tad tas tā arī ir.
Mozus dzīvoja ticībā, viņa dzīvē valdīja Dieva Vārds pāri visam redzamajam. Jūras viļņi pāršķīrās pie viņa kājām un kļuva par sienu.
Katrs, kurš netic Dieva spējai paveikt brīnumu, paliek malā. Tāds cilvēks netic, ka Dievs var paveikt brīnumu viņam darbā vai mājās.
Reliģija ierobežo un sasaista cilvēku. Citas reliģijas ir tik piepildītas ar meliem, ka ir pilnīgi paverdzinājušas cilvēkus. Kad tu vērsies pie Dieva Vārda, tad ievēro, ka tas sākas ar brīvību, beidzas ar brīvību un iekšā tas ir piepildīts ar brīvību. Tas ir patiess no pirmās līdz pēdējai lapai. Tam, lai staigātu ticībā, tev ir jāiegaumē, ka Dieva Vārds ir absolūta patiesība, kas darbojas visos apstākļos.
To zināja trīs ebreju jaunieši, kuri nokļuva ceplī. To zināja Daniēls, kurš izkļuva dzīvs no lauvu bedres. Abos gadījumos ticība uz Dievu izmainīja dabīgos apstākļus. Viņi pazina Dievu kā absolūtu Patiesību.
Tu vari būt tik ciešā sadraudzībā ar Dievu, ka viss notiks pēc taviem vārdiem. Tad tu vari pavēlēt apstākļiem darbā vai mājās, un tiem būs jāizmainās, par cik tu pavēli ar spēku, kas ir lielāks par atomenerģiju.
Kungs grib padalīties ar mums Savā spēkā. Praktiski lielākā sabiedrības daļ ir pret to, jo cilvēce ir pieradusi ticēt tam, kas ir materiāls. Dievs taču radīja ar Savu Vārdu visu visumu. Viņš vienkārši pavēlēja, un parādījās planētas. Viņš visu radīja ar Vārda radošo spēku.
Mēs arī varam operēt ar vārdu. Iespējams tu to neapzinies, bet tava mute vai nu rada, vai nu iznīcina. Tu pats esi tas, ko apliecini, atklāti vai slepeni.
Tiklīdz tu sev saki: “Es neesmu nekas”, velns uzreiz lec tev uz pleca un čukst ausī: “Protams, tā ir pilnīga patiesība. Es jau sen tev to saku”.
Bet ja tu pieņem Dieva Vārdu kā absolūtu un neapgāžamu patiesību, tu būsi pārliecināts pretējā: “Mīļie, tagad mēs esam Dieva bērni, un vēl nav atklājies, kas mēs būsim. Mēs zinām, ka, kad tas atklāsies, mēs būsim Viņam līdzīgi, jo mēs redzēsim Viņu, kāds Viņš ir” (1.Jāņa 3:2).
Tā ir pavisam cita pasaule, ticības pasaule, kura ir spējīga izmainīt visu tev apkārt.
Lesters Samrels