Kad sieviete, kura cieta no asiņošanas, pieskārās Jēzum, Viņš pagriezās un jautāja: “Kas Mani ir aizskāris?”. Pēteris teica: “Meistar, ļaudis Tev laužas virsū un Tevi spiež.” (Lūkas 8:45).
“Jā, – atbildēja Jēzus, – bet kāds ir pieskāries Man”.
Ak, šeit ir liela atšķirība! Tu vari būt invalīds visu mūžu; un tikai viens ticības atoms to paveiks. Pēteris jautāja: “Kungs, ko Tu ar to domā? Un Viņš atbildēja: “Kāds ir pieskāries Man!” Un tad sieviete pagriezās un teica: “Jā, es to izdarīju, bet es tagad tā izmainījos: kad es pieskāros Tev, es tiku dziedināta!”
“Bet Viņš tai sacīja: “Mana meita, tava ticība tev ir palīdzējusi, ej ar mieru!” (Lūkas 8:48). Ievērojiet, ka tas nebija “tavs pieskāriens”, bet “tava ticība”. Viņas ticība viņu izdziedināja. Un tas notiek arī šodien. “Ja tu tici”. Kam ticēt? Tici tam, ko saka Vārds. Mācekļi nāca un jautāja Viņam: “Saki mums, kā mēs varam darīt Dieva darbus?” Viņš atbildēja: “Lūk Dieva darbs – lai jūs ticētu Tam Kuru Dievs ir sūtījis”. “Tas ir Dieva darbs”. Ak, mīļotie, bez Dieva Vārda es būtu nabags, – bet es esmu bagāts!
Dieva Vārds – dzīvais Dieva Vārds – dārgais Dieva Vārds!
Jēzus teica: “Jūs pētījat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīgā dzīvība, un tie ir, kas dod liecību par Mani!” (Jāņa 5:39).
Smits Viglsforts