Jesajas 28:11-12:
“Tiešām, ar ļaužu starpniecību, kam pinas lūpas un kas šļupst ar svešādu mēli, Viņš runās uz šo tautu, Viņš, kas tiem sacījis: “Šeit ir dusas vieta! Dodiet atdusu piekusušiem; šeit ir miera vieta!” Bet tie to negribēja dzirdēt”.
Galatiešiem 6:9
” Tad nu nepiekusīsim, labu darīdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim.”

Šajos pantos ir paskaidrots, kāpēc vairākums kristiešu nespēj saņemt svētības no Dieva: viņi sāk pagurt tieši pirms pašas pļaujas un padodas. Kauja ar ienaidnieku kļūst daudz stiprāka tieši pirms uzvaras, un daudzi neiztur. Es gribu, lai jūs zinātu, ka jums nav jāzaudē drosme; palieciet stiprs, palieciet mierā un ļaujiet Svētajam Garam jums atnest atjaunošanos.
Ir divi iemesli, kuru dēļ kristieši nespēj saņemt svētības. Viens no tiem – tā ir gara un ieilgusi cīņa. Jūs nogurstat no pastāvīgas cīņas, kura liekas, ka nekad nebeigsies. Un galu galā jūs vienkārši padodaties. Šajā gadījumā ienaidnieks uzvar, un jūs nesaņemat no Dieva savas ražas augļus.
Cits iemesls – tas ir tas, ka cilvēkiem nav miers viņu dvēselēs. Un tā ir ļoti liela problēma kristiešu vidū. Lai gan tieši kristiešu vidū kaut kam tādam vispār nevajadzētu būt.
Jāņa 14:27:
“Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.”
Jēzus mums dod Savu mieru, tādā veidā mums nekad nevajadzētu pagurt no miera trūkuma dvēselē. Tāpat arī Jēzus teica, ka pēc tā pazīs, ka jūs esat Mani mācekļi, ja paliksiet mierā un mīlestībā. Bet daudziem kristiešiem nav šī miera, jo miers nāk no Svētā Gara.
Jāņa 14:26 mēs ieraudzīsim, kas ir šī miera avots:
“Bet Aizstāvis, Svētais Gars, ko Tēvs sūtīs Manā Vārdā, Tas jums visu mācīs un atgādinās jums visu, ko Es jums esmu sacījis.”
Tātad Tēvs sūta Svēto Garu, Kurš būs šī miera avots, kuru atstāj Jēzus, lai mēs neapmulstu un nebaidītos, bet grūtā brīdī mēs varētu atcerēties par Dieva apsolījumiem un nomierināties, pārtraukt raizēties un nervozēt. Pat bēdu un vajāšanu brīžos, ko Jēzus apsolīja saviem mācekļiem, tāpat Viņš tiem apsolīja mieru, kurš atnāk caur Svētā Gara klātbūtni. Jēzus teica, ka Mierinātājs būs ar jums un jūsos.
Ir ļoti svarīgi, lai jūs saprastu, ka Svētais Gars vienmēr atrodas JŪSOS! Jums nav nekur tālu jāiet un jāmeklē Viņš kaut kur pastāvīgi piesaucot. Viņš jau ir šeit, ar jums un JŪSOS!
Jāņa evaņģēlijā 14:1: Jēzus sāka ar to, ka teica:
“Jūsu sirdis lai neizbīstas!”
Karijs Bleiks