Mums ir apsolījums, ka ticīgie uzliks rokas uz slimajiem un tie būs veseli. Viss, kas stāv starp jums un Dieva apsolījumu, ir ļaunie gari. Kad es runāju par apsolījumiem, tad ar to es domāju Rakstus un kas tajos ir rakstīts, kā arī pravietisko vārdu. Tāpēc tas, kas stāv starp jums un apsolījumiem, tam jātiek uzvarētam un izdzītam. Raksti saka: “Tam, kas uzvar, Es došu…”. Vairākums cilvēku grib nodzīvot dzīvi, slīdot pa to klusi un mierīgi, bez problēmām. Pirmā Draudze saskārās ar problēmām. Draudze nemeklēja vajāšanas un problēmas, bet zināja, ka tās būs. Nevarētu teikt, ka visi, kas tiek pakļauti vajāšanām, ir pareizi. Bet, ja vajāšanas nav vispār, tad jūs neesat uz pareizā ceļa. Jūs garīgajā pasaulē vienkārši nepamana. Tāpēc dzīvē jums nāksies izlemt, vai jūs iesiet uz priekšu neskatoties ne uz ko. Tāpēc, tas kas stāv starp jums apsolījumiem, ir jātiek iznīcinātam.
Atšķirībā no Izraēla, kuri bļāva tuksnesī: “Kāpēc Kungs mūs ir izvedis, lai mūs šeit nomaitātu”. Pārstājiet būt kā izraēlieši, kļūstiet par Jaunās Derības dēliem. Paskatieties uz problēmu, kā uz iespēju un izlemiet priekš sevis to uzvarēt. Tāpēc, ka tie, kas uzvar, būs ar Viņu, bet ne tie, kuriem nav problēmas. Problēmas būs priekš tā, lai tās uzvarētu. Rakstos ir vieta, kur ir teikts, lai ar prieku uzņemiet dažādus pārbaudījumus vai grūtības. Kāpēc tad priecāties? Tāpēc, ka elle jūs ir pamanījusi un jums ir pietiekama reputācija, lai cīņai ar jums izsūtītu pāris ļaunos garus.
Mums ir jāizlemj, ka mēs uzvarēsim. Mūsu Galvenais Komandieris mums ir iedevis visu nepieciešamo priekš uzvaras. Ja mēs kaut kur neuzvaram, tad pavisam vienkārši: mēs nelietojam instrumentus, kurus Viņš mums ir iedevis. Dievs nav vainīgs jūsu neveiksmēs, neapvainojiet Viņu. Jēzus nezaudēja nevienu kauju. Tāpēc velns ir atstāts kopā ar dēmoniem priekš mūsu prakses. Mērķis, kāpēc ir atstāti ļaunie gari ir tāds, lai viņi tiktu uzvarēti. Palīdziet viņiem izpildīt viņu uzdevumu – būt uzvarētiem. Jūsu uzdevums ir uzvarēt, bet viņu uzdevums ir zaudēt.
Mēs nevaram atļauties nedaudz uzvarēt un nedaudz zaudēt. Jo katru reizi, kad mēs neuzvaram, mēs kādu zaudējam. Tāpēc ir jāaizmirst tāds teiciens: “Kā būs, tā būs”. Jūs par kādu karojat.
Karijs Bleiks