Ecēhiēla 12:2: “Cilvēka bērns, tu dzīvo stūrgalvīgas cilts vidū: tiem ir acis, lai redzētu, bet tie neredz, tiem ir ausis, lai dzirdētu, bet tie nedzird, jo tie ir pretestības pilna cilts.”
Viņš saka, ka tiem ir acis, bet neredz, ir ausis – bet nedzird. Jēzus šo citēja Evaņģēlijos, lai paskaidrotu, ka reizēm cilvēki neredz lietas, kuras viņiem ir jāredz, lai gan viņiem ir acis. Tieši tas pats ir ar ausīm. Ir vienkārši pārsteidzoši, ka cilvēki apmeklē dažādus seminārus un dzird vienkāršu Dieva Vārda patiesību, bet tomēr, mēģina strīdēties ar to. Viņi strīdas par tēmu, vai Dievs grib visus izdziedināt vai ne. Kāpēc vispār strīdēties par to? Vai tiešām jūs vēlaties palikt slims? Ja jūs ticēsiet tā, kā sacīts vēstulē korintiešiem 13. nodaļā, ka mīlestība “tic visam”, tad varat iedomāties – Dievs mīl ticību. Sāksim ar to! Un, ja kas, lai pierāda, ka mums nav taisnība.
Apustuļu darbi 28: 22-24: “Tomēr mēs labprāt gribam no tevis dzirdēt, ko tu domā, jo par šo sektu mums ir zināms, ka tai visur pretojas.” Noteikuši viņam dienu, daudzi nāca uz viņa mājokli. Viņš tiem izskaidroja, apliecinādams Dieva valstību un pārliecinādams tos par Jēzu, sākot ar Mozus bauslību un praviešiem, no agra rīta līdz vakaram. Citus gan viņa vārdi pārliecināja, bet citi neticēja.”
Ievērojāt, viņi visi dzirdēja vienu un to pašu, bet viens tam noticēja, bet citi ne. Tas pierāda to, kas rakstīts Marka 4. nodaļā – līdzība par sējēju. Tur ir teikts, ka sējējs izgāja sēt sēklas, kuras iekrita četrās augsnēs. Sēklas bija vienādi labas, bet augsne nosaka, vai sēkla varēs izdzīt saknes un izaugt. Tātad problēma nav ne SĒKLĀ, ne Dieva Vārdā, ne Viņa gribā; problēma – augsnē. Viens tic, citi – nē. Jums ir jāpieņem lēmums, ka jūs ticēsiet.
Apustuļu darbi 28:25-26: “Bet viņu starpā nebija vienprātības, un viņi aizgāja, kad Pāvils teica šo vienu vārdu: “Svētais Gars pareizi runājis caur pravieti Jesaju mūsu tēviem, sacīdams: ej pie šiem ļaudīm un saki: dzirdēdami jūs dzirdēsit un nesapratīsit un skatīdamies jūs skatīsities un neredzēsit.”
Viņš citē Jesaju, bet to pašu teica arī Ecēhiēls. Mateja 13:15 “Jo šo ļaužu sirds ir apcietināta, un viņu ausis ir nedzirdīgas, un savas acis tie ir aizdarījuši…”. Nav teikts, ka Dievs to ir apslēpis no viņiem, nav teikts, ka Dievs tiem nav ļāvis noticēt. Nekā tamlīdzīga, bet tieši pretēji, proti, viņi paši ir aizdarījuši savas acis – “…ka tie ar acīm neredz un ar ausīm nedzird un sirdī nesaprot un neatgriežas, ka Es tos dziedinātu”. Visām šīm Rakstu vietām ir saistība ar redzēšanu, dzirdēšanu un saprašanu. Redziet, kad runa iet par redzēšanu un dzirdēšanu, tas nozīmē – saprašana. Marka evaņģēlija 4.nodaļā ir teikts, ka sapratne dod iespēju Dieva Vārdam palikt jūsu sirdī, un jūs tajā varat staigāt. Ir teikts, ka putni atlidoja un noknābāja to, kas nebija saprotams. Ir nepietiekami dzirdēt Vārda sprediķi, jums tas ir jāsaprot un jāpielieto. Jums ir jāsaprot tas, ko jums lasa.
Es esmu pārliecināts, ka Dievs mūsu kalpošanai ir devis aicinājumu – darīt tā, lai cilvēkiem būtu vienkārši saprast Dieva Vārdu. Vispār tur nav nekā sarežģīta – vienkārši lasiet un viss, bet mēs paši visu esam sarežģījuši, bet Dievs ne pavisam to negribēja.
Karijs Bleiks