Apskatīsimies, ko Raksti saka par to, kā paveikt radīšanas brīnumu. Reizēm mēs Dievam prasām atjaunot to vai citu orgānu, un Viņš izpilda mūsu lūgumu. Mēs cenšamies neierobežot Dieva darbības, Kuras simtiem reižu ir parādījušas mums dažādus unikālus dziedināšanas gadījumus. Un katru reizi mēs apbrīnojam to vieglumu, ar kādu Viņš to dara. Jēzus izdziedināja, apustuļi izdziedināja. Un, kā jūs redzat no mūsu piemēriem, Čārlzs un Frensisa arī izdziedina! Un jūs arī to varat!
Ja cilvēka ķermenī trūkst orgāns, mēs tam pavēlam uzrasties, un patiešām, orgāns, kurš nebija, uzrodas. “Jo ticībā mēs noprotam, ka pasaule ir radīta Dieva Vārda spēkā, ka no neredzamā cēlies redzamais” (Ebrejiem 11:3).
Tāpat kā Dievs izsauc redzamo no neredzamā, tā arī mēs lietojam vārdu priekš dziedināšanas, jo Viņš dzīvo mūsos ar Svētā Gara spēku.
Mums ir jātic, ka mūsos ir Dieva spēks, bet Jēzus Kristus vara mums ļauj pielietot šo spēku.
Mums ir jātic, ka izpildām Debesu Tēva gribu, ar ko Viņš tiek pagodināts.
Mums ir jāstaigā pa garīgiem ūdeņiem, nedomājot par to, ko citi domā par mums.
Mums ir jārīkojas pēc Dieva Vārda un jātic, ka “…kas Man tic, tas arī tos darbus darīs, ko Es daru, un vēl lielākus par tiem darīs, jo es noeimu pie Tēva. Un visu, ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu, lai Tēvs tiktu pagodināts Dēlā. Ko jūs lūgsit Manā Vārdā, to Es darīšu” (Jāņa 14:12-13).
Mūsu pārliecībai Dievā nevajadzētu šķobīties, ja mēs gribam radīt brīnumus. Rīkojieties, pat ja nesaprotat Viņu, neatpalieciet no Gara, kad Viņš rada ko neparastu.
Mācieties darboties Gara dāvanās, jo šīs dāvanas ir tie instrumenti, kurus Kungs dod mums tā dēļ, lai radītu pārdabiskas lietas.
“Ceri uz Dievu” (Psalmi 42:12).
Pagodiniet Dievu un Jēzu Kristu ar brīnumiem, lai visi, kas to redz, saprastu, ka Kristus ir Ceļš, Patiesība un Dzīvība.
Esiet drosmīgi! Runājiet kā tādi, kam ir vara, un rīkojieties mīlestībā! “…ticība, kas darbojas mīlestībā” (Galatiešiem 5:6).
Ticiet, ka esat Kristus miesa, un dzīvojiet ar šo ticību. Ja jūs patiešām ticat, ka esat Dieva Svētā Gara templis, ka esat apdāvināti ar Viņa spēku un varu, ka Kristus dzīvo jūsos, tad jums gribēsies radīt neiespējamo Viņa dēļ!
Neierobežojiet savas metodes un dziedināšanas iespējas tikai ar vienu lūgšanu vai ar to veidu, kuram pateicoties jūs kādreiz panācāt dziedināšanu. Jēzus tā nerīkojās. Viņš vienmēr bija radoša persona visā, ko darīja. Radiet redzamo no neredzamā!
Frensisa Hantere