Pēc apzināta lēmuma pieņemšanas dziļāk un tuvāk iepazīt Dievu, jūsu otrais solis būs regulāra sadraudzība ar Viņu. Katru reizi, sākot virzīties uz priekšu, lai izcīnītu lielas uzvaras garīgajā pasaulē, mēs atkal un atkal atgriežamies pie nepieciešamības pavadīt laiku ar Dievu.
Ja jūs pavadīsiet ar Dievu vienu stundu katru dienu, tas sastādīs 365 stundas gadā. Vai jūs nesaprotat, ka, atrodoties Viņa klātbūtnē tikai vienu stundu dienā, jūs saņemsiet cienīgus augļus? Pat ja jūs būsiet sadraudzībā ar Viņu vien 15 minūtes dienā, tas sastādīs 90 stundas gadā. Neaizmirstiet veltīt laiku Debesu Tētim, lai Viņš jūs varētu piepildīt ar Savu spēku.
Vai jūs gribat to pašu spēku, kas piecēla Jēzu no mirušajiem? Tad iepazīstiet Viņu! Jo vairāk jūs pavadīsiet laiku sadraudzībā ar Viņu, jo vairāk jūs līdzināsieties Viņam un jo vairāk jūs rīkosieties un runāsiet tā, kā Viņš.
Tajā patiesībā nav nekā pārsteidzoša. Tas ir fakts. Esot sadraudzībā ar spēcīgiem cilvēkiem, jūs pieņemat viņu stilu savā runā, domās un pat ieradumos. Un esot sadraudzībā ar Jēzu, jūs darāt to pašu.
Tātad, ja jūs tērējat laiku pasaulīgām televīzijas programmām un piesitat savu galvu ar ziņām, kā jūs domājat, kas notiks? Gala rezultātā, jūs kļūsiet līdzīgi cilvēkiem pasaulē un dzīvosiet bailēs, nevis ticībā.
Kam jūs veltījat savu uzmanību, tas arī jūs piepilda. Tas, kas atrodas jūsos, ietekmēs jūsu uzvedību tajā vai citā situācijā. Jūsu nākotne ir apslēpta jūsu sirdī. Jēzus Mateja 12:34-35 teica: “Jūs odžu dzimums, kā jūs varat labu runāt, paši ļauni būdami? Jo no sirds pilnības mute runā. Labs cilvēks izdod no labā krājuma labu, un ļauns cilvēks izdod no ļaunā krājuma ļaunu”.
Glorija Koplenda