Iespējams, jūs domājat, ka nemākat lūgt. Iespējams, jūs kautrējaties, jo nezināt, ko teikt. Ļaujiet man jūs pārliecināt, ka jums nav vajadzīgas tradicionālās frāzes un īpaši rituāli.
Sāciet lūgšanu, sasveicinoties ar Viņu. Pastāstiet Viņam par to, kāpēc jūs Viņu mīlat. Uzskaitiet visu, ko Viņš paveica pie krusta jūsu dēļ. Pateicieties Viņam par Jēzus upuri. Pasakiet Viņam, cik jums daudz nozīmē, ka Viņš gāja pie krusta un cieta jūsu vietā. Runājiet par Viņa ciešanām, Viņa nāvi, Viņa apglabāšanu un augšāmcelšanos.
Uzskaitiet šīs patiesības un identificējiet sevi ar tām. Sāciet pagodināt Jēzu, domājot par to, ka Viņa asinis nomazgāja jūsu grēkus un Viņš augšāmcēlās, lai jūs tiktu attaisnoti.
Vienkārši sarunājieties ar Viņu. Pagodiniet Viņa vārdu lūgšanā un pielūgsmē.
Jūs varat izlasīt pāris rindiņas no Rakstiem un pateikties Jēzum par tām. Pateicieties Viņam par visu, ko Viņš ir izdarījis, par visu, ko Viņš dara tagad, un par visu, ko Viņš darīs priekš jums, ja vien uzticēsieties Viņam.
Izstāstiet Viņam visu. Neslēpiet neko. Lūdziet, lai Svētā Gara spēks darbotos jūsu dzīvē, palīdzot uzvarēt kārdinājumus. Runājiet ar Viņu tā, kā bērns runā ar vecākiem vai ar tuvu draugu. Esiet pārliecināti tajā, ka Viņš jūs mīl.
Jūs varat runāt ar Viņu par jūsu ģimeni un par katru problēmu. Jūs varat lūgt par citiem, par jūsu draugiem un kaimiņiem, par tiem, kam ir garīgas, fiziskas un materiālas vajadzības.
“Neraudzīdamies katrs uz savām, bet arī uz citu vajadzībām” (Filipiešiem 2:4).
Ja jūs to darīsiet katru dienu, jau pavisam drīz jūs katru reizi izjutīsiet vajadzību pēc Viņa palīdzības, saskaroties ar problēmām vai krīzi. Jūs atradīsiet laiku, lai izstāstītu Viņam par savu situāciju. Jūs redzēsiet, ka Viņš atbildēs uz jūsu lūgšanām, atrisinās jūsu problēmas, piepildīs jūsu vajadzības, izdziedinās jūsu slimības un uzvarēs jūsu ienaidniekus, atkal un atkal svētījot jūs.
T.L.Osborns