Mateja 12:29
“Jeb vai var kāds ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja tas nav stipro papriekšu saistījis? Tikai tad tas varēs viņa namu izlaupīt”.
Viņš sasaista šos divus momentus. Viņš salīdzina momentu, kad sasaista stipro ar to, ka izdzen ļaunos garus. Viņš saka, kā var ieiet stiprā namā un paņemt viņa mantas, ja vispirms to nesasaista. Viņš runā par procesu, kurš notiek cilvēka miesā. Kā var ieiet cilvēks stiprā namā, kad viņu kontrolē stiprais – velns. Tas cilvēks – stiprā nams, jo viņi (ļaunie gari) meklē, kur viņi var mājot. Viņi staigā pa vietām, līdz atrod priekš sevis tīru, nevis aizpildītu māju. Un tā, Viņš runā par to, ka sākumā vajag ieiet stiprā namā un sasaistīt viņu, bet pēc tam var izlaupīt mantas. Citiem vārdiem runājot, Jēzus saka: Es atnākšu un izmetīšu ļaunos garus un pievērsīšu šo cilvēku savai valstībai, viņš būs Mans īpašums. Kā es to varu izdarīt, ja sākumā nesasaista stipro?
Sasaistīt stipro – nozīmē izmest viņu no cilvēka. Atcerieties, viss, kas ir saistīts uz zemes, būs saistīts arī debesīs. Tas nozīmē vai nu atļaut, vai nu aizliegt. Cilvēki bieži saka: velns, es tev stājos pretī, bet tas vēl neko neizraisa. Patiesībā, pats vārds – stājos pretī – vēl neko nenozīmē. Aiz šī vārda Jēzum vienmēr sekoja pavēle, kas ir jāizdara velnam. Jūs nenostājaties pretī velnam, vienkārši sakot: es tevi sasitu sātan. Bet kad jūs sakāt: sātan vācies prom – tas ir tas, kā jūs viņu izdzenat un atbrīvojat šo cilvēku.
Karijs Bleiks