Esiet dievišķā spēka kanāls priekš citiem: “Mums jau Viņa dievišķais spēks ir dāvinājis visu, kas vajadzīgs dzīvībai un dievbijībai Tā atziņā, kas mūs ir aicinājis ar Savu godību un spēku” (2.Pētera 1:3). Mana sieva teica: “Viņš dod žēlastību un arī godību”. Ak, mīļie, pieņemiet Viņa labestību. Ticiet, ka Dieva labestība tik spēcīgi piepildīs jūsu ķermeņus, ka ikviens, kas jums pieskarsies, izdziedināsies. Tad nāks dzīvības spēka gaisma! Ticiet, ka straume caur jums plūdīs pie citiem. Tas ir satriecoši, kas var notikt, kad ir vajadzība, un Dievs var sakārtot šādu situāciju: nav laika lūgt, tikai rīkoties. Cilvēks, kas ir piepildīts ar Svēto Garu, dzīvo darbībā. Es nāku ar augšāmceltā Kristus spēku, mana mute ir atvērta, mans prāts ir aktīvs, lai dzīvotu un darbotos Svētā Gara spēkā. Mums ir jādzīvo Dievā tā, lai mēs pastāvīgi pieaugtu Dieva gudrībā.
Vienā vietā pie ieejas ēkā atradās seši tūkstoši cilvēku – nelaimīgi ratiņkrēslos. Un kad es gāju viņiem uzlikt rokas, viņi izdziedinājās; tiklīdz es viņiem pieskāros, viņi kļuva veseli. Šī ticība nozīmē izaugsmi Dieva atziņā un Kristus taisnībā – dzīve, kas ir piepildīta ar Dievu! Viņa labestība ir uz jums, un žēlastība vairojas. “Tiešām, svētīgi ir tie, kas Dieva vārdu dzird un pilda” (Lūkas 11:28). Kas mums ir jādara, lai darītu Dieva darbus? Ticiet Viņa vēstij: “…un vēl lielākus par tiem darīs…” (Jāņa 14:12). Ticība redz Viņa godību un pāriet no ticības uz ticību.
Kad es biju Orebo, Zviedrijā, astoņus gadus atpakaļ es kalpoju divpadsmitgadīgai aklai meitenei. Nesen, kad es tur atgriezos, man teica, ka kopš tā laika viņai ir ideāla redze. Es pat par to nezināju. Liecības sākas, kad esmu jau aizbraucis prom.
“Jo patiesi Es jums saku: ja kas šim kalnam sacīs: celies un meties jūrā! – un nešaubīsies savā sirdī, bet ticēs, ka notiks, ko viņš saka, tad viņam tas notiks. Tāpēc Es jums saku: visu, ko jūs lūgdami lūgsit, ticiet, ka jūs dabūsit, tad tas jums notiks” (Marka 11:23-24). Lai jums ir Dieva ticība!
Ja es ticu, ko tad tālāk? Es sāku runāt, ko es vēlos; Dievs to īsteno, vai tas ir vīģes koks vai kalns, lai ko arī jūs teiktu.
Dzīvojiet priekš Dieva. Sargājiet tīrību un svētumu. Dzīvojiet pilnu dzīvi, Dieva plānos un vēlmēs.
Smits Viglsforts