Mājas grupas ir draudzes mugurkauls.

Mājas grupas ir draudzes panākumu stratēģijas pamats. Šeit notiek acīmredzama garīgā un skaitliskā izaugsme . Grupās veidojas līderi, kuri turpinās Dieva darbu. Grupās ir iespēja katram draudzes dalībniekam iepazīties ar kalpošanu, māceklību, līderību, un katrs ir iesaistīts draudzes darbā un ir svarīgs Dieva Valstības darba posms.
Mājas grupas apmierina katra draudzes cilvēka vajadzības (garīgās, morālās, materiālās) Mācītājs nekad nevarēs apmierināt katra draudzes cilvēka vajadzības un pievērst individuālu uzmanību, bet viņš to var izdarīt caur mājas grupām un līderiem, kurus mācītājs apmācīs.
Mājas grupās ir iespējams kalpot viens pret vienu. Draudzē nav iespējams uzklausīt katru un kalpot katram. Tas ir iespējams tikai mājas grupā. Evaņģēlisma darbs notiek grupās. Tā kā jaunie cilvēki tiek aicināti katru nedēļu, šeit viņi atdod savas dzīves Jēzum, tiek nostiprināti un kļūst par kalpotājiem.